BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie outsourcingiem IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce - problemy i wyzwania
Trends in IT Outsourcing Management in Companies Operating in Poland - Problems and Challenges
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (37), s. 103-113, bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Outsourcing, Zarządzanie, Współpraca
Outsourcing, Management, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój modeli sourcingowych w obszarze IT w warunkach postępującej globalizacji i postępu technologicznego stanowi wyzwanie zarówno dla praktyki, jak i teorii. Publikacja dotyczy zasad i praktyk związanych z pozyskiwaniem zasobów IT i zarządzaniem sourcingiem IT w Polsce - kraju słabo reprezentowanym w światowej literaturze outsourcingu IT. Zbyt mało badań dotyczy strategicznego uzasadnienia decyzji sourcingowych w obszarze IT, wynikających z nich wyzwań oraz potencjalnych lub rzeczywistych skutków takich decyzji. W artykule podjęto próbę identyfikacji najbardziej problematycznych i krytycznych aspektów skutecznej współpracy z dostawcami usług IT. Wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach działających w Polsce zostały przeanalizowane na podstawie wniosków płynących z obszernej empirycznej literatury outsourcingu.(abstrakt oryginalny)

The paper includes the recapitulation and critical analysis of the results of a pilot study of IT outsourcing management processes in selected industrial enterprises operating in Poland. Development of IT sourcing models in the context of ongoing globalization and technological progress is a challenge for both practice and theory. The publication concerns the principles and practices associated with the acquisition of IT resources and the management of IT sourcing in Poland - a country poorly represented in the literature. Little research has been conducted on the strategic rationale behind IT sourcing decisions, the resulting challenges and the potential or actual consequences of such decisions. The article tries to identify the most problematic and critical factors for effective cooperation with suppliers of IT services. The results were analyzed on the basis of the broad empirical outsourcing literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cullen S., Lacity M., Willcocks, L., 2014, Outsourcing - All You Need To Know, White Plume Publishing, Melbourne.
 2. Dibbern J., Goles T., Hirschheim R., Jayatilaka B., 2004, Information systems outsourcing: A survey and analysis of the literature, The Data Base for Advances in Information Systems, 35:4, Fall, s. 6-102.
 3. Fjermestad J., Saitta J. A., 2005, A strategic management framework for IT outsourcing: A review of the literature and the development of a success factors model, Journal of Information Technology Case and Application Research, 7 (3), s. 42-60.
 4. Lacity M., Khan S., Yan A., 2016, Review of the empirical business services sourcing literature: An update and future directions, Journal of Information Technology, w druku.
 5. Lacity M., Khan S., Yan A., Willcocks L., 2010, A Review of the it outsourcing empirical literature and future research directions, Journal of Information Technology, vol. 25, 4, s. 395-433.
 6. Lacity M., Solomon S., Yan A., Willcocks L., 2011, Business process outsourcing studies: A critical review and research directions, Journal of Information Technology, vol. 26, 4, s. 221-258.
 7. Lioliou E., Zimmermann A., Willcocks L., Gao, L., 2014, Formal and relational governance in IT outsourcing: Substitution, complementarity and the role of the psychological contract, Information Systems Journal, 24(6), s. 503-535.
 8. Mahnke V., Overby M., Vang J., 2005, Strategic outsourcing of IT services: Theoretical stocktaking and empirical challenges, Industry and Innovation, 12 (2), s. 1-49.
 9. Mielczarek A., 2013a, Najtrudniej zacząć. Pierwsze kroki w outsourcingu procesów biznesowych, Przegląd Outsourcingowy, nr 4.
 10. Mielczarek A., 2013b, Outsourcing siłą napędową polskiej gospodarki, Przegląd Outsourcingowy, nr 4.
 11. Najnowsze wyniki badań Instytutu Outsourcingu, http://www.instytut-outsourcingu.pl/aktualnosci, najnowsze-wyniki-badan-instytutu-outsourcingu.html (3.12. 2013).
 12. Oshri I., Kotlarski J., Willcocks L., 2011, The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Second edition, Palgrave, London.
 13. Oshri, I., Kotlarsky, J., Willcocks L., 2015, The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Third edition, Palgrave, London.
 14. Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 15. Sobińska M., 2015, Przewodnik sourcingu IT, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Sobińska M., 2016, Dojrzałość sourcingowa przedsiębiorstw w obszarze IT - wnioski z badań pilotażowych, artykuł w przygotowaniu, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach.
 17. Sobińska M., Willcocks L., 2015, Information technology outsourcing in Poland - management trends and performance, Strategic Outsourcing: An International Journal, SO-10-2015-0024.R2.
 18. Willcocks L.P., Cullen S., Craig A., 2011, The Outsourcing Enterprise, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK).
 19. Willcocks L., Lacity M., Craig A., 2015, South Africa's BPO Service Advantage: Becoming Strategic in the Global Marketplace, Palgrave, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.3.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu