BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieszczyk Edyta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Werewka Jan (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych
Analysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (37), s. 85-102, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Diagram Ishikawy, Zarządzanie projektem, Oprogramowanie, Tworzenie oprogramowania, Jakość oprogramowania, Zasada Pareto
Ishikawa diagram, Project management, Software, Software development, Software quality, Pareto principle
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom niepowodzeń projektów informatycznych jest wysoki i nie zmienia się od wielu lat mimo znacznej poprawy procesów wytwarzania oprogramowania. Jedyną z oczywistych przyczyn tego stanu jest skracanie czasu dostawy systemów informatycznych w projektach oraz szybko zmieniająca się technologia. W związku z tym zapewnienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania stanowi kluczowy problem w kontekście poprawnego działania systemu informatycznego. W celu wskazania przyczyn problemów istotne jest poznanie punktu widzenia członków zespołów uczestniczących w procesie wytwarzania/ rozwijania oprogramowania. Uzyskanie ich opinii było możliwe dzięki przeprowadzeniu interaktywnej ankiety, opracowanej według metody 5M. Zgodnie z nią na wstępie zidentyfikowano kategorie przyczyn za pomocą narzędzia do zarządzania jakością, jakim jest diagram Ishikawy. Następnie przeprowadzono analizę z wykorzystaniem zasady Pareto, co pozwoliło na wyodrębnienie najbardziej istotnych przyczyn występowania błędów w procesie wytwarzania oprogramowania. W efekcie szczegółowa analiza zaobserwowanych wyników oraz wnioski z tej analizy przyczynią się do poprawy procesów wytwarzania oprogramowania, a także polepszenia relacji między obszarami zarządzania projektami informatycznymi i wytwarzania oprogramowania.(abstrakt oryginalny)

The level of failure of IT projects is high and has not changed over many years despite improvement in software development processes. One of the obvious reasons for this is shortening the delivery time of information systems in the projects and rapidly changing technology. Quality assurance in software development process is a key issue in ensuring the proper operation of an IT system. In order to know the causes of the problems, it is important to know viewpoints of members of the teams developing software. These views were obtained by carrying out the survey. At the beginning categories of reasons are identified using Ishikawa diagram, a tool for quality management. In the next step an analysis was performed using the Pareto principle. The analysis allowed the identification of the most important causes of errors in the software development process. A detailed analysis of the observed results and appropriate conclusions of this analysis will help improve the processes of software development and collaboration between project management and software development processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amber Team, 2015, Zarządzanie testami - AmberPlace, Retrieved February 11, 2016, from http://amberplace.amberteam.pl/Zarz%C4%85dzanie_testami (11.02.2016).
 2. Diagram Pareto, 2015, http://www.governica.com/Diagram_Pareto (11.02.2016).
 3. Dlaczego oprogramowanie zawiera defekty?, 2014, http://www.testowanie.net/testowanie/dlaczego-oprogramowanie-zawiera-defekty/ (1.010.2014).
 4. Eveleens J.L., Verhoef C., 2010, The rise and fall of the Chaos report figures, IEEE Software, 27(1), 30-36, http://doi.org/10.1109/MS.2009.154.
 5. Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Hamrol A., Mantura W., 2012, Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Holvitie J., Leppanen V., Hyrynsalmi S., 2014, Technical Debt and the Effect of Agile Software Development Practices on It - An Industry Practitioner Survey, Sixth International Workshop on Managing Technical Debt (MTD), s. 35-42, http://doi.org/10.1109/MTD.2014.8.
 8. Ishikawa K., 1986, Guide to Quality Control, 2nd edition, Quality Resources.
 9. Jayathilake D., Yaggahavita H., Senanayake U., Elvitigala C., Sriyananda D., 2011, A scalable product quality verifier framework for a outsourcing supplier, 2011 IEEE International Conference on Computer Applications and Industrial Electronics (ICCAIE), s. 390-395, http://doi.org/10.1109/ICCAIE.2011.6162166.
 10. Kumar S.A., Thangavelu A.K., 2013, Factors affecting the outcome of global software development projects: An empirical study, 2013 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI), s. 1-10, http://doi.org/10.1109/ICCCI.2013.6466113.
 11. Lavallée M., Robillard P.N., 2012, The impacts of software process improvement on developers: A systematic review, 2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), s. 113-122, http://doi.org/10.1109/ICSE.2012.6227201.
 12. Mach P., Guaqueta J., 2001, Utilization of the seven Ishikawa tools (old tools) in the six sigma strategy, 24th International Spring Seminar on Electronics Technology: Concurrent Engineering in Electronic Packaging, s. 51-55, http://doi.org/10.1109/ISSE.2001.931009.
 13. Oyetoyan T.D., Conradi R., Cruzes D.S., 2013, A Comparison of Different Defect Measures to Identify Defect-Prone Components, 2013 Joint Conference of the 23rd International Workshop on Software Measurement and the 2013 Eighth International Conference on Software Process and Product Measurement (IWSM-MENSURA), s. 181-190, http://doi.org/10.1109/IWSM-Mensura.2013.34.
 14. Port D., Kazman R., Nakao H., Katahira M., 2007, Practicing What is Preached: 80-20 Rules for Strategic IV&V Assessment, IEEE International Conference on Exploring Quantifiable IT Yields, 2007. EQUITY '07, s. 45-54, http://doi.org/10.1109/EQUITY.2007.13.
 15. The Standish Group, 2013, CHAOS Manifesto 2013, Think Big, Act Small, www.standishgroup.com.
 16. The Standish Group, 2014, CHAOS, 2014, The Standish Group Report, Project Smart, www.standishgroup.com.
 17. Tholons, 2015, 2015 Top 100 Outsourcing Destinations, www.THOLONS.com.
 18. Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf. (n.d.), http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf (11.02.2016).
 19. Vilfredo Pareto, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilfredo_Pareto&oldid=42091738 (16.03.2015).
 20. Wachnik B., 2013, Analiza przedsięwzięć informatycznych w modelach budowania wartości przedsiębiorstw. Podsumowanie badań z lat 2011-2012, Informatyka Ekonomiczna, nr 4(30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 21. Werewka J., 2015, Investigation of enterprise architecture and software architecture in relation to quality attributes in military applications, Fast Tracked Vehicles, 37(2), http://www.obrum.gliwice.pl/spg/215/01_Werewka_ang.pdf.
 22. Werewka J., Jamróz K., Pitulej D., 2014, Developing Lean Architecture Governance at a Software Developing Company Applying ArchiMate Motivation and Business Layers, [w:] Kozielski S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (red.), Beyond Databases, Architectures, and Structures, vol. 424, s. 492-503, Springer International Publishing, http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-06932-6_48.
 23. Źródła błędów w projektach programistycznych, http://blog.wsoczynski.pl/2010/05/02/zrodla-bledow-w-projektach-programistycznych/(2.05.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.3.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu