BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łacheciński Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Microsoft
Interfaces of access to databases. Microsoft technology review
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (37), s. 69-84, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Bazy danych, Aplikacje internetowe
Databases, Internet application
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest realizacja dostępu aplikacji do różnych źródeł danych. Przedstawia on rozwój, który nastąpił w ostatnim ćwierćwieczu w odniesieniu do najbardziej popularnych interfejsów dostępu do danych. Dzięki nim realizowany jest dostęp aplikacji do danych przechowywanych i zarządzanych przez różne serwery SQL. Zaprezentowano w nim architekturę wybranych interfejsów opracowanych przez Microsoft. Celem artykułu jest wyznaczenie użyteczności analizowanych interfejsów z jednoczesnym wskazaniem wad i zalet poszczególnych technologii. Artykuł ten jest swoistą analizą porównawczą prezentowanych w nim interfejsów.(abstrakt oryginalny)

This article is devoted to an extremely important issue, which is the implementation of applications access to various data sources. It shows the development that took place during the last quarter of a century for the most popular interfaces of access to data. Interfaces implement the access of applications to data stored and managed by different SQL servers. The paper presents the architecture of selected interfaces developed by Microsoft. The aim of the article is to determine the usefulness of the analyzed interfaces while indicating the advantages and disadvantages of each technology. This article is a specific comparative analysis of presented interfaces.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Microsoft Interfaces of Access to Databases - Microsoft Technology Review ADO, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms675532(v=vs.85).aspx (10.10.2015).
 2. ADO ODBC OLE DB, https://support.microsoft.com/en-us/kb/190463 (12.10.2015).
 3. ADO.NET1, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/h43ks021(v=vs.110).aspx (15.10.2015).
 4. ADO.NET2, http://www.codeproject.com/Articles/28819/ADO-NET-Interview-Questions-Part-1.
 5. Barczak A., Zacharczuk D., Analiza porównawcza technologii dostępu do baz danych w środowisku Borland Delphi, II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, 24-26.09.2007, Poznań, http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/tpd_pliki/publikacja/.
 6. Connolly T., Begg C., 2004, Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, tom 2, RM, Warszawa.
 7. DAO, http://www.fmsinc.com/TPapers/dao/index.html (10.10.2015).
 8. Darakhvelidze P., Markov E., 2005, Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe, Helion, Gliwice.
 9. EASYSOFT DRIVERS, http://www.easysoft.com/products/data_access/index.html#odbc-drivers (22.10.2015).
 10. EASYSOFT, http://www.easysoft.com/ (15.10.2015).
 11. Freeze W., 2001, Visual Basic 6. Programowanie baz danych, Helion, Gliwice.
 12. http://www.codeproject.com/Articles/28819/ADO-NET-Interview-Questions-Part-1.
 13. Łacheciński S., 2015, Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Borland, Embarcadero, Sun, Oracle, Informatyka Ekonomiczna 3 (37) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Mościcki A., 2006, Ewolucja i efektywność technologii dostępu do baz danych, Software Developer's Journal, 11/2006, s. 34-43.
 15. ODBC Linux, http://www.easysoft.com/developer/interfaces/odbc/linux.html (22.10.2015).
 16. ODBC Mac OS X, http://www.actualtech.com/products.php (22.10.2015).
 17. ODBC SDK iOS, http://odbcrouter.com/ipad (22.10.2015).
 18. Pelikant A., 2009, Bazy danych. Pierwsze starcie, Helion, Gliwice.
 19. RDO, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa733681(v=vs.60).aspx (10.10.2015).
 20. RDS, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms676188(v=vs.85).aspx (10.10.2015).
 21. Roman S., 2001, Access. Baza danych - projektowanie i programowanie, Helion, Gliwice.
 22. Thomsen C., 2004, Programowanie baz danych w Visual Basic.NET, Mikom, Warszawa
 23. Wybrańczyk M., 2004, Delphi 7 i bazy danych, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu