BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Telakowiec Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Ocena stanu infrastruktury i sposobu funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie i Kopenhadze
Assessment of the Infrastructure and the Functioning of Urban Transport in Warsaw and Copenhagen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (35), 2016, nr 108, s. 187-199, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Komunikacja miejska, Logistyka transportu, Badania porównawcze
Transport infrastructure, Municipal transport, Transport logistics, Comparative examination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbadano stan infrastruktury oraz opinie na temat funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie i Kopenhadze. Stwierdzono, że Kopenhaga, pomimo że jest mniejszym miastem od Warszawy, ma lepiej rozwiniętą infrastrukturę transportu miejskiego. Miało to wpływ na ocenę sposobu jej funkcjonowania. Mieszkańcy Kopenhagi znacznie lepiej niż mieszkańcy Warszawy oceniają stan i sposób funkcjonowania tej infrastruktury.(abstrakt oryginalny)

Based on the literature investigated the state of urban transport infrastructure in Warsaw and Copenhagen. It was found that Copenhagen, despite the fact that it is less a city of Warsaw, has a better developed infrastructure of urban transport. This had an impact on the assessment of the manner of its functioning. Copenhageners better assess the condition and operation of the infrastructure than Warsovian.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, 2010.
  3. Grzybowska K., Podstawy logistyki. Suplement, Difin, Warszawa 2012.
  4. Maciaszek M., Współczesne kierunki ewolucji transportu miejskiego, [w:] Kozłowski R. (red.) Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  5. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.
  6. Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
  7. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu