BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabia Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty zróżnicowania zmian wskaźnika długu publicznego w krajach UE 15 w latach 2000-2014
Determinants of the Diversification of Changes in Public Debt Ratios in the EU-15 Countries in the Years 2000-2014
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 25-46, tab., bibliogr. 23 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Stopa inflacji, Stopa procentowa, Rating, Dług publiczny
Gross domestic product (GDP), Inflation rates, Interest rate, Rating, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników powodujących zróżnicowanie zmian wskaźnika długu publicznego w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (UE 15). Analizę oparto na obserwacji przeciętnych wartości analizowanych zmiennych w poszczególnych krajach w całym badanym okresie oraz w podziale na dwa podokresy: 2001-2007 oraz 2008-2014. Na podstawie artykułu można wyciągnąć wniosek, że zróżnicowanie zmian wskaźnika długu publicznego w wysoko rozwiniętych krajach UE wynikało przede wszystkim ze zróżnicowanego salda budżetowego i pierwotnego (im niższe deficyty, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu), a w bardziej ograniczonym zakresie - także ze zróżnicowanej stopy oprocentowania obligacji (im niższa, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu) oraz ze zróżnicowanej stopy wzrostu gospodarczego (im wyższa, tym mniejszy wzrost wskaźnika długu).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the determinants of changes in public debt ratios in the developed countries of the EU (EU-15). The analysis was based on the observations of the average values of analysed variables in particular countries throughout the study period and over two sub-periods: 2001-2007 and 2008-2014. On the basis of the article it can be concluded that the diversification of changes in public debt ratios resulted mainly from varying budget and primary balances (the lower the deficits, the lower the increases in public debt ratios) and, to a smaller extent, also from varying interest rates on bonds (the lower the interest rates, the lower the increases in public debt ratios) as well as varying economic growth rates (the higher the economic growth rates, the lower the rises in public debt ratios).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., 2010, Fiscal Adjustments: lessons from recent history, prepared for the Ecofin meeting in Madrid, April 15, http://www.economics.harvard.edu.
 2. Blanchard O., 2011, Makroekonomia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Bukowski S.I., 2011, Kryzys fiskalny i przyszłość Unii Ekonomicznej i Monetarnej, [w:] Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Bukowski S.I., Misala J. (red.), CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 4. Burda M., Wyplosz Ch., 2000, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa.
 5. DeLong J.B., Summers L.H., 2012, Fiscal Policy in a Depressed Economy, Booking Papers on Economic Activity, Spring.
 6. Eller J.W., Gordon R.J., 2002, Inflation and Unemployment in the New Economy: Is the Trade-off Dead or Alive?, Draft of a Paper to be Presented at Workshop on The Phillips Curve: New Theory and Evidence, Trade Union Institute For Economic Research, Stockholm, Sweden, May 25-26.
 7. Gaudemet P.L., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Grabia T., 2015, Finanse publiczne najważniejszych gospodarczo krajów europejskich, Wiadomości Statystyczne, nr 4, GUS.
 9. http://epp.eurostat.ec,europa.eu (dostęp 1.09.2015).
 10. http://www.standardandpoors.com (dostęp 1.02.2015).
 11. https://www.fitchratings.com (dostęp 1.02.2015).
 12. https://www.moodys.com (dostęp 1.02.2015).
 13. Public finances in EMU - 2000, European Economy, 3/2000, European Commission.
 14. Public finances in EMU - 2002 (2002), European Economy, 3/2002, European Commission.
 15. Public finances in EMU - 2003, European Economy, 3/2003, European Commission.
 16. Public finances in EMU - 2005, European Economy, 3/2005, European Commission.
 17. Public finances in EMU - 2006, European Economy, 3/2006, European Commission.
 18. Public finances in EMU - 2007, European Economy, 4/2013, European Commission.
 19. Public finances in EMU - 2010, European Economy, 4/2013, European Commission.
 20. Report on Public finances in EMU 2012, European Economy, 4/2012, European Commission.
 21. Report on Public finances in EMU 2014, European Economy, 9//2014, European Commission.
 22. Rosati D., 2013, Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, [w:] Kryzys finansów publicznych. Przyczyny. Mechanizm. Drogi wyjścia, Oręziak L., Rosati D.K. (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 23. The Economist, 2006, Curve Ball. A link between unemployment and inflation is fashionable again, Sep. 28th, http://www.economist.com/node/7967976 (dostęp 1.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu