BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluchniak Cezary (Cezary Paluchniak sp. z o.o. we Wrocławiu)
Tytuł
Definicja ryzyka prawnego w bankowości oraz krytyczna ocena rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego
Definition of Legal Risk in Banking And Critical Assessment Of Recommendation H Of Polish Financial Supervision Authority
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 179-190, bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rekomendacje, Ryzyko prawne, System bankowy
Recommendation, Legal risk, Banking system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ocena fragmentu dotyczącego ryzyka prawnego rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego. Autor dowodzi, iż konieczne jest rozbudowanie rekomendacji, gdyż ryzyko prawne, jako element ryzyka operacyjnego, wzrasta i ma wpływ na stabilność systemu bankowego. Autor przedstawia zarys źródeł powstania rekomendacji KNF oraz wyraża poglądy co do konieczności usprawnień. Wprowadzając własną definicję, uszczegóławia i uzasadnia wywiedzione elementy definicji ryzyka prawnego, nadając poruszanej problematyce znaczenie ekonomiczne. Następnie autor krytycznie ocenia jedyną rekomendacje KNF dotyczącą ryzyka prawnego i kończąc, podaje wskazówki dotyczące sporządzenia nowej rekomendacji wyczerpującej skalę i zakres podniesionej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is an evaluation of part of recommendation H of Polish Financial Supervision Authority regarding legal risk. The author proves that the recommendation should be revised since legal risk as an element of operational risk grows and has an impact on stability of banking system. The author presents sources of recommendations system and stresses the need of improvements. Afterwards he introduces his own definition of legal risk, detailing and rationalizing its elements, adding economic meanings to raised issues. Next the author critically evaluates the only recommendation of PFSA regarding legal risk and finally indicates the structure of new recommendation to exhaust the scale and range of raised issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capiga M., Ogrodnik H., 2007, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Czarnecki L., 2011, Ryzyko w działalności bankowej - nowe spojrzenie po kryzysie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 3. Iwanicz-Drozdowska M., 2012, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 4. Jakubowski R., 2013, Rozwój funkcji compliance w polskim sektorze bankowym, Monitor Prawa Ban-kowego, nr 11.
 5. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, 2004, Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach. McCormick R., 2006, Legal Risk in the Financial Markets, Oxford University Press, Oxford.
 6. Szymala P., 2006, Ryzyko prawne w działalności banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 33 z późn. zm.
 9. www. fca.org.uk.
 10. www. knf.gov.pl.
 11. Zapadka P., 2007, Zarządzanie ryzykiem prawnym, Gazeta Bankowa, 13.04.2007.
 12. Zdanowicz B., 2004, Compliance - nowa funkcja banków, Bezpieczny Bank, nr 1(22) 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu