BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Czy przedsiębiorstwo o wysokiej wartości współczynnika skupienia ma niski stopień relacji w sieci powiązań wspólną dyrekcją na polskim rynku kapitałowym?
Do Companies with High Clustering Coefficient Have Low Degree in the Network of Interlocking Directorates on the Polish Capital Market?
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 150-159, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rynek kapitałowy
Enterprises, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę zależności współczynnika skupienia od stopnia relacji w sieci przedsiębiorstw powiązanych wspólną dyrekcją (interlocking directorates). Badaniem objęto 479 przedsiębiorstw, dla których stopień relacji jest większy od jedności, spośród łącznie 902 przedsiębiorstw notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect pod koniec 2014 r. Oceny relacji współczynnika skupienia i liczby połączeń dokonano z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) oraz porównaniem relacji dwóch sieciowych współczynników skupienia (1) w sensie Wattsa-Strogatza (CCWS) oraz w sensie przechodniości (C). Wyniki badania wykazały, że spółki o wysokim współczynniku skupienia mają niski stopień relacji w sieci powiązań przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

The article looks at the relation of the clustering coefficient and degree in the network of interlocking directorates. The study covered 479 enterprises which degree is over 1 out of 902 companies listed on the main market at the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect at the end of 2014. The relation of the clustering coefficient and degree was assessed using the one-way analysis of variance (ANOVA) and a comparison of two network clustering coefficients, (1) in the sense of Watts-Strogatz (CCWS) and in the sense of transitivity (C). The analysis led to the conclusion that a company with a high clustering coefficient has low degree in the board network on the Polish capital market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borgatti S., Everett M., Johnson J.C., 2013, Analyzing Social Networks, Sage, London.
 2. Caldarelli G., 2013, Scale-Free Networks. Complex Webs in Nature and Technology, Oxford University Press, Oxford.
 3. Dorogovtsev S., 2010, Lectures on Complex Networks, Oxford University Press, Oxford.
 4. Erdös P., Renyi A., 1959, On random graphs. I, Publ. Math., 6, s. 290-297.
 5. Humphries M., Gurney K., 2008, Network 'small-world-ness': A quantitative method for determining canonical network equivalence, PLoS ONE, vol. 3, issue 4, s. 1-10.
 6. Jackson M., 2008, Social and Economic Networks, Princeton University Press, Oxford.
 7. Jia T., Kulkarni R.V., 2003, On the structural properties of small-world networks with range-limited shortcut links, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392(23), s. 6118-6124.
 8. Kogut B. (red.) (2012), The small worlds of corporate governance, MIT Press, Cambridge.
 9. Newman M., 2010, Networks. An Introduction, Oxford University Press, New York.
 10. Newman M., Park J., 2003, Why social networks are different from other types of networks, Physical Review E, 68, s. 36122/1-36122/8.
 11. Ravasz E., Barabási A., 2003, Hierarchical organization in complex networks, Physical Review E, 67, s. 26112/1-26112/7.
 12. Sankowska A., Siudak D., 2015, Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu - powiązania rady dyrektorów, Nauki o Finansach, 1(22), s. 120-135, Wrocław.
 13. Sankowska A., Siudak D., 2016, The Small World Phenomenon and Assortative Mixing in Polish Corporate Board and Director Networks, Physica A, 443, s. 309-315.
 14. Siudak D., 2015, Struktura społeczności sieci powiązań rad dyrektorów przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym, Przegląd Statystyczny, 62/2, s. 183-197.
 15. Strogatz S.H., 2001, Exploring complex networks, Nature, 410, s. 268-276.
 16. Szabó G., Alava M., Kertész J., 2003, Structural transitions in scale-free networks, Physical Review E, 67, s. 056102/1-056102/5.
 17. Thadakamalla H., Kumara S., Albert R., 2008, Complexity and Large-Scale Networks, [w:] Operations Research and Management Science. Handbook, (red.) Ravindran A.R., Taylor and Francis Group.
 18. Vázquez A., Pastor-Satorras R., Vespignani A., 2002, Large-scale topological and dynamical properties of the Internet, Physical Review E, 65, s. 066130/1-066130/12.
 19. Watts D.J., 1999a, Networks, Dynamics, and the small-world phenomenon, American Journal of Sociology, 105, s. 493-527.
 20. Watts D.J., 1999b, Small-worlds. The Dynamic of Networks between Order and Randomness, Princeton University Press, New Jersey.
 21. Watts D.J., Strogatz S.H., 1998, Collective dynamics of `small-world' networks, Nature, 393, s. 440--442.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu