BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soniewicki Marcin (Poznań University of Economics, Poland), Wawrowski Łukasz (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Use of External Knowledge Sources by Polish Private-Owned and State-Owned Enterprises in the Internationalization Process
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 22, s. 75-95, tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Internacjonalizacja, Wiedza
Knowledge management, Internationalization, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article aims to compare the intensity of use of external knowledge sources in various types of businesses. It focuses on companies in the process of internationalization as they operate in diverse, demanding environment. Furthermore, the form of ownership of companies is also taken into account as effectiveness of private- and state-owned enterprises is the topic of ongoing debate in many countries. The results show that Polish private- and state-owned enterprises engaged abroad characterize with their own specificity in terms of knowledge sources they use. Nevertheless, they acquire external knowledge less intensively than foreign owned businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Åkerman N. (2015), Knowledge-acquisition Strategies and the Effects on Market Knowledge - Profiling the Internationalizing Firm, "European Management Journal", 33, pp. 79-88.
 2. Andersen O. (1997), Internationalization and Market Entry Mode: A Review of Theories and Conceptual Frameworks, "Management International Review", 37, Internationalization Processes - New Perspectives for a Classical Field of International Management, pp. 27-42.
 3. Arocena P., Oliveros D. (2012), The Efficiency of State-owned and Privatized Firms: Does Ownership Make a Difference? "International Journal of Production Economics", November 2012, Vol. 140, Iss. 1, pp. 457-465.
 4. Caloghirou Y., Kastelli I., Tsakanikas A. (2004), Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance? "Technovation", 24, pp. 29-39.
 5. Cassiman B., Veugelers R. (2004), In Search of Complementarity in the Innovation Strategy: Internal R&D and External Knowledge Acquisition, http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.459.6072&rep=rep1&type=pdf (access: 12.09.2015).
 6. Chakraborti S., Gibbons J.D. (2003), Nonparametric Statistical Inference, Marcel Dekker, New York.
 7. Chakravarthy B., McEvily S., Doz Y., Rau D. (2006), Knowledge Management and Competitive Advantage [in:] M. Easterby-Smith, M.A. Lyles (eds.), The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 305-322.
 8. Darroch J. (2003), Developing a Measure of Knowledge Management Behaviors and Practices, "Journal of Knowledge Management", No. 7, Iss. 5, pp. 41-54.
 9. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 10. Davenport T.H., Probst G.J.B. (2002), Siemens' Knowledge Journey [in:] Idem, Knowledge Management Case Book, Publicis Corporate Publishing and John Wiley and Sons (joint publication), Berlin and Munich, pp. 10-23.
 11. Díaz-Díaz N.L., De Saá-Pérez P. (2014), The Interaction between External and Internal Knowledge Sources: An Open Innovation View, "Journal of Knowledge Management", Vol. 18, Iss. 2, pp. 430-446.
 12. Duliniec E. (2009), Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Everitt B.S., Landau S. (2004), A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman & Hall, CRC Press LLC.
 15. Fonfara K. (2012), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 16. Friesl M. (2012), Knowledge Acquisition Strategies and Company Performance in Young High Technology Companies, "British Journal of Management", Vol. 23, pp. 325-343.
 17. Geisler E., Wickramasinghe N. (2009), Principles of Knowledge Management. Theory, Practice, and Cases, M.E. Sharpe, London.
 18. Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 19. Gorynia M., Jankowska B. (2011), Główne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa [in:] Idem, Wejście Polski do strefy EURO a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 20. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2013), Strategie zarządzania wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Gustafsson A., Herrmann A., Huber F. (2007), Conjoint Measurement. Methods and Applications, Springer, Berlin.
 22. Handzic M., Zhou A.Z. (2005), Knowledge Management. An Integrative Approach, Chandos Publishing, Oxford.
 23. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments, "Journal of International Business Studies", Vol. 8, No. 1.
 25. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, "Journal of Management Studies", Vol. 12, No. 3.
 26. Kang K.H., Kang J. (2014), Do External Knowledge Sourcing Modes Matter for Service Innovation? Empirical Evidence from South Korean Service Firms, "Journal of Product Innovation Management", 31(1), pp. 176-191.
 27. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 28. Krstić B., Petrović B. (2011), The Role of Knowledge Management in Developing Capabilities for Increasing Enterprise's Absoptive Capacity, "Economics and Organization", Vol. 8, No. 3, pp. 275-286.
 29. Liu M.-S., Liu N.-Ch. (2008), Sources of Knowledge Acquisition and Patterns of Knowledge-sharing Behaviors - An Empirical Study of Taiwanese High-tech Firms, "International Journal of Information Management", 28, pp. 423-432.
 30. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. (2008), Orientacja na wiedzę a wyniki przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 31. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. (2011), Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa: wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 32. Nijkamp P., Siedschlag I. (2011), Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowldge-Based World Economy, Springer, Berlin.
 33. Paliszkiewicz J.O. (2007), Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja oceny i modele, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 34. Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 36. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 37. Sahin C., Ansal H. (2010), Knowledge Management in Knowledge Intensive Business Firms: A Study of Advertising Agencies in Turkey, "Iktisat Isletme ve Finans", Vol. 25, Iss. 297, pp. 37-56.
 38. Saiz Alvarez J. M., Olalla Caballero B. (2010), Knowledge Management and Quality Systems in Family Company Clusters, "Revista EAN", January-June, Iss. 68, pp. 70-85.
 39. Sheung C.L., Canon T. (2010), The Mediating Effect of Incentive and Reward System on the Relationship between Enterprise Ownership and Knowledge Sharing in Electronic Industry in Southern China, "International Journal of Interdisciplinary Social Sciences", Vol. 5, Iss. 5, pp. 399-421.
 40. Soniewicki M. (2014), Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, Doctoral thesis, Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Poznań.
 41. Soo Ch.W., Midgley D.F., Devinney T.M. (2002), The Process of Knowledge Creation in Organizations, INSEAD Working Papers, http://www.insead.edu/facultyresearch/ research/doc.cfm?did=972 (access: 10.07.2014).
 42. Sparrow J. (2010), On-line Initial Self Assessment of Knowledge Management, http://interactive-audit.bcu.ac.uk/kmaudit/ (access: 18.03.2012).
 43. Stępień B. (2011), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza - przyczyny i uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe [in:] Idem, Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 90-130.
 44. Tabaszewska E. (2012), Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 45. Tidd J., Trewhella M.J. (1997), Organizational and Technological Antecedents for Knowledge Acquisition and Learning, "R&D Management", 27, pp. 359-375.
 46. Welfe W. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 47. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żabikowska A. (2008), Marketing Międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 48. Xiaomin Z., Ping L. (2012), Are Chinese State-owned Enterprises Lagging Behind in Product Innovation?, American Marketing Association, Summer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu