BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Leszek (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Development or Regress of the Systems Products' Sphere Against the Megatrends' Background of the Second Decade of the Twenty-First Century- Reflections, Attempts At Assessment
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 22, s. 121-131, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Marketing
Market economy, Marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
In countries with a market economy, in particular the highly developed ones, the intensive development of the sphere of innovative systems products (i.e. multi-products, multi-values) takes place. In parallel, new marketing concepts evolve to support this development. However, in the twenty-first century, new challenges (i.e. megatrends), which may seriously undermine the development of these products, combined with the global crisis, are emerging. The article discusses the opportunities and threats for this development stemming from the analysed megatrends.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilińska-Reformat K. (2015), Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych, Wydawnictwo UE, Katowice.
 2. Business Tourism - the magazine (2014), promoting the achievements of Katowice in the sektor of MICE tourism.
 3. Eggers W., Macmillan P. (2014), Rewolucje rozwiązań, Poltext, Warszawa.
 4. Galbraith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PTE, Warszawa.
 5. Grönroos Ch. (2004), Adopting Service Logic for Marketing, "Marketing Theory", Vol. 6 (3).
 6. Isaacson W. (2011), Steve Jobs, Insignis Media, Kraków.
 7. Kołodko G.W. (2014), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru. G.W. Kołodko a ćwierćwiecze transformacji, Scholar, Warszawa.
 8. Kotler Ph., ed. (2014), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 9. Kotler Ph., Casilione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 10. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan L. (2012), Marketing 3.0, J. Wiley & Sons, New Jersey.
 11. Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Pearson, Rebis, Poznań.
 12. Kotler Ph., Kotler M. (2013), Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Rebis, Poznań.
 13. Kramer T. (1989), Rynek-Reforma-Równowaga, PWN, Warszawa.
 14. Kramer T. (1995), Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy-metody-dylematy, PTE, AE, Katowice.
 15. Kramer T. (1996), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 16. Kramer T. (2004), Koleje losu, Wydawnictwo AE, Katowice.
 17. Kramer T., ed. (1971), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 18. Lubowski A. (2013), Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Znak, Kraków.
 19. Matysiewicz J. (2014), Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Wydawnictwo UE, Katowice.
 20. Rupik K. (2013), Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane, Wydawnictwo UE, Katowice.
 21. Sadowski Z. (2013), Rozwój gospodarczy i bieda. Ekonomia dla przyszłości. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 22. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii [Silesia/Business Services Sector in Katowice and the Silesia Metropolis] (2014), ABSL, Katowice.
 23. Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice.
 24. Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 68.
 25. Żabiński L. (2009), Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad istotą i kierunkami zastosowań), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 26. Żabiński L. (2011), Produkty systemowe a koncepcja współkształtowania wartości z konsumentem, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 27. Żabiński L. (2012), Challenge of Modernisty and Marketing. Consumerism, Global Crisis, Innovations and Development, "Journal of Economics & Management", Vol. 9.
 28. Żabiński L. (2014), Teodor Kramer (1926-2014), "Ekonomista", No. 5.
 29. Żabiński L., ed. (1995), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy-metody-dylematy, AE, PTE, Katowice.
 30. Żabiński L., ed. (2009), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo AE, Katowice.
 31. Żabiński L., ed. (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu