BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Statistical Office in Kielce, Poland)
Tytuł
Attitudes of Institutions Of Higher Education in Poland Towards Regional Development Processes. Analysis of Their Missions and Development Strategies
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 22, s. 162-175, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju gospodarczego, Edukacja
Higher education, Regional development, Economic development strategy, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents results of the research whose aim was to determine attitudes of higher education institutions (HEIs) in Poland towards cooperation with the socio-economic environment at the regional level. Missions and strategies available on HEIs' websites were examined using one of sociological research methods - content analysis. The collected documents were subjected to a quantitative and qualitative analysis to identify the directions and areas of this cooperation. The study conducted showed a strong connection between the commitment to regional development processes and the type of HEI (public academic HEIs, state higher vocational schools and private HEIs).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D. (2005), University of the Future. Challenges and Policy Models, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Babbie E. (2008), The Basics of Social Research, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Clark B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, New York.
 4. Clark B.R. (2004), Sustaining Change in Universities. Continuous in Case Studies and Concepts, Society for Research into Higher Education & Open Univesity Press.
 5. Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2009), Diagnosis of Higher Education in Poland. Report to Minister in charge of Science and Higher Education in Poland.
 6. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Research Methods in the Social Sciences, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Kostera M. (2003), Anthropology Organization. The Methodology of Field Research, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Leydesdorff L., Etzkowitz H. (1996), Emergence of a Triple Helix of Universityindustry- government Relations, "Science and Public Policy", 23.
 9. Mayntz R., Hübner K. (1985), Introduction to the Methods of Empirical Sociology, PWN, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520).
 11. UNESCO (1998), World Declaration - Higher Education in the Twenty-first Century: From Vision to Action, http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm (access: 10.08.2014).
 12. Ustawa z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późn. zm).
 13. Ustawa z dn. 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 z późn. zm).
 14. Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm).
 15. Ustawa z dn. 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2011 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm).
 16. Yusuf Sh., Nebeshima K. (2007), How Universities Promote Economic Growth, The World Bank, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu