BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce
A Change of the Milk Production in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 7-14, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Zróżnicowanie regionalne
Agricultural production, Arable farm, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany w strukturze towarowej produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, zmiany w pogłowiu krów mlecznych, w poziomie produkcji mleka i w skupie. Stwierdzono znaczny spadek pogłowia krów w latach 1990-2005 aż o 43,2%, spadek produkcji mleka o 24,5%, przy jednoczesnym wzroście wydajności mlecznej krów o 33%. Stwierdzono także znaczne zróżnicowanie terytorialne pogłowia krów i produkcji mleka. Ponad 50% produkcji mleka skoncentrowane jest w czterech województwach: podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a change at market production in agriculture, including animal production, changes in herd size , level of the milk production and sales. Considerable decrease of herd size in 1990-2005, about 43,2% has been recorded, however decrease of milk production was 24,5% and simultaneous growth of milk yield about 33%. Considerable territorial disparity herd size and the milk production, has been observed i meanwhile. Over 50% milk production is concentrate in four provinces: podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lodzkie. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele produkcji w gospodarstwach rolnych. Powszechny Spis Rolny. 2002, 2004: GUS, Warszawa.
 2. EDF Analiza 2002, porównanie kosztów produkcji mleka, Wyniki 2002. 2002: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Szczecin.
 3. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolniczymi w 2003 roku. 2003: GUS. Warszawa.
 4. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolniczymi w 2004 roku. 2005: GUS. Warszawa.
 5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 1993, 1997, 2001, 2005: GUS. Warszawa.
 6. Runowski H. 2001: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice chowu bydła mlecznego. Zeszyty Naukowe PTZ, Nr 55. Warszawa.
 7. Rynek mleka stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2000, 2003, 2004, 2005: IERiGŻ
 8. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2003 roku. 2004: GUS, Warszawa.
 9. Wróblewska A. 2005: Wyniki ekonomiczno-produkcyjne oraz wykorzystanie czynników produkcji w chowie bydła mlecznego w gospodarstwach unijnych. Przegląd Hodowlany, nr 12.
 10. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Centrum Informacji Menedżera. Warszawa.
 11. Ziętara W. 2003: Efektywność produkcji mleka w wybranych gospodarstwach mlecznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Przegląd Hodowlany, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu