BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karolewska Małgorzata (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Polskie duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich
Large Polish Farms Specialized in Milk Production in Comparison With the EU Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 57-66, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Koszty produkcji, Gospodarstwa rolne
Milk production, Production costs, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny dużych polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich. Do obliczeń wykorzystano model EDF, służący do porównań wyników ekonomicznych gospodarstw biorących udział w analizach sporządzanych na potrzeby Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Badaniami objęto gospodarstwa mleczne o liczbie krów powyżej 150 z wybranych krajów Europy. Na bazie danych EDF dokonano także analizy mocnych i słabych stron trzech polskich gospodarstw mlecznych PL-18, PL-60, PL-20 z liczbą krów odpowiednio 501, 900, 1770. Przeprowadzona analiza wskazuje na dobrą pozycję konkurencyjną dużych polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, głównie dzięki niskim kosztom produkcji, rosnącej cenie mleka, a także wysokiemu poziomowi dochodu uzyskanego z prowadzenia tej działalności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is estimation of large polish farms specialized in milk production in comparison with the selected EU farms. The estimation prepared on the basis of EDF (European Dairy Farmers) model, which compare economic results of European farms within the EDF. In the article the results of the research of large (over 150 cows) farms from the EU. On the basis on EDF data the analysis of Strong and Weak Points of 3 big polish dairy farms was prepared. The results of the analysis showed a good condition of polish large dairy farms due to the low cost of milk production, rising milk price and relatively high income. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kołoszycz E., Mongiło Z., Świtłyk M. 2006: Koszty produkcji mleka w Polsce w 2004 r. Wyd. AR w Szczecinie.
  2. Kołoszycz E., Świtłyk M. 2004: Koszty, dochodowość i efektywność produkcji mleka. ZPPM, 33-43.
  3. Raport EDF 2005. Analiza porównawcza kosztów produkcji mleka. AR Szczecin, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu