BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002
Changes of Economic Situation in Large Scale Dairy Farms in Period 1995-2002
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 67-73, tab., bibliogr. 2 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Efektywność produkcji, Badania naukowe
Milk production, Arable farm, Production effectiveness, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002 w zależności od formy organizacyjno-prawnej. Z badań wynika, że ich liczba zmniejszała się. Z produkcji mleka wycofywały się przede wszystkim jednostki o mniejszej powierzchni użytków rolnych. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej badane jednostki zwiększały liczbę krów w stadzie oraz wielkość produkcji mleka, zarówno na gospodarstwo, jak i od jednej krowy. Zanotowano zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi formami organizacyjno-prawnymi w zakresie wydajności pracy: najniższą charakteryzowały się jednostki pozostające własnością Skarbu Państwa, zaś najwyższą - sprywatyzowane lub sprywatyzowane w zakresie zarządzania (dzierżawa). (abstrakt oryginalny)

This article presents THE changes of the economic situations in the large scale dairy farms depending on their legal forms in the period 1995-2002. It was noted that a number of dairy farms decreased year by year just as in Polish agriculture as a whole. Mainly the smaller farms gave up the production. In all analyzed groups of the farms increase of herd size and milking yield were observed. Above factors result in milk production increase on farms researched. A significant difference was ascertained in the work efficiency, the lowest one was observed in State owned farms, the highest one in private and rented farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gomułka J. 2003: Produkcja zwierzęca. [W:] Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002, oprac. pod kierunkiem W. Józwiaka. GUS, Warszawa.
  2. Hamrol M. Czajka B., Piechocki 2004: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd organizacji, nr .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu