BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sass Roman (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)
Tytuł
Wpływ zadłużenia na efektywność produkcji i kapitału w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka
The Influence of Borrowings on the Efficiency of Production and Capital at Farms Specializing in Milk Production
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 74-82, tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Efektywność produkcji, Produkcja mleka, Zadłużenie
Financial liquidity, Production effectiveness, Milk production, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocenę sytuacji ekonomicznej prowadzono w gospodarstwach, w których dominującym kierunkiem była produkcja mleka. Do badań wykorzystano dane z gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w 2003 roku z terenu całego kraju. Analizowane gospodarstwa podzielono na sześć grup w zależności od poziomu zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem zadłużenia (całkowite zadłużenie do kapitału ogółem). (abstrakt oryginalny)

The subject master of the studies there were farms specialized in milk production (type 411 milk cows according to the European Union’s classification, in which the influence of the level of borrowings on income of a farm and efficiency of production, assets and own capital were analyzed. Comparisons made in groups of different level of borrowings measured with a liability ratio (total borrowings to the capital expressed in%. The following groups of farms were established: up to 10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50 and more percent of borrowings. The conducted studies showed, that both with the increase of borrowings, and the production and incomes of examined farms increase for about 70 up to 80%. However, the increase of borrowings results in a quicker increase of efficiency of own capital than the increase of production and incomes. The efficiency of the capital in a group of farms of borrowings higher than 50% was 2,5 times higher than in a group of farms of the lowest borrowings (below 10% and amounted to 21,91%). The efficiency of the own capital in a group of farms of the lowest scale of production, considerably exceeds interest rate of bonds of long-term investments. It shows, that running farms of an appropriate scale of production is efficient and may ensure good remuneration of own work, return on the invested capital and performance bonus for taking the risk of running a farm. It also results from the studies, that the purchase of the basic and rotary stock shortly before accession to the EU was the basic direction of investing at dairy farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa.
 2. Czerwińska-Kayzer D. 2001: Rola inwestycyjnych kredytów preferencyjnych w przemianach strukturalnych rolnictwa indywidualnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.
 3. Daniłowska A: 2005: Kredyt rolniczy w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1070, t. 1, 143-148.
 4. Goraj L. 2006: FADN patrzy na gospodarstwa. Top Agrar Polska, s.22-25.
 5. Karwat-Woźniak B. 2003: Inwestycje w gospodarstwach rozwojowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
 6. Kulawik J. 2003: Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze. [W]: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku. IERiGŻ, Warszawa, s.76-77.
 7. Mańko S 2001: Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. Program Leonardo da Vinci. ODR Minikowo, s.58-60.
 8. Mańko S., Sass R. 2002: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw korzystaj¹cych z linii kredytowej MR w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2000. [W:] Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s.83, 97-98.
 9. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005a:. Organizacja i wyniki gospodarstw bydlęcych i trzodowych. Prace Naukowe AE Wroc³aw, nr 1070, t. 2, 67-74.
 10. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005b: Rentowność wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B, nr 58. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, s. 308-315.
 11. Seremak-Bulge J., Hryszko K. 2005: Zmiany krajowej podaży mleka i przetworów. [W]: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s.54-59.
 12. Seremak-Bulge J., Pieniążek K. 2005: Zmiany struktur produkcyjnych. [W]: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s.102-107.
 13. Woś A. 2003: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku. IERiGŻ, Warszawa, s.13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu