BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka
The Possibilities and Economical Explanations for Development of Dairy Directed Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 83-91, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Koszty produkcji, Inwestycje, Rozwój rolnictwa
Milk production, Production costs, Investment, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono możliwości i ekonomiczne uzasadnienie rozwoju gospodarstw ukierunkowanych na chów bydła mlecznego, sprzedających rocznie 28 tysięcy litrów mleka z gospodarstwa. Przyjęty poziom sprzedaży był zbliżony do przeciętnych dostaw mleka z polskich gospodarstw do zakładów mleczarskich w roku kwotowym 2004/2005. Z dokonanej analizy wynika, że produkcja mleka na tym poziomie przynosiła tylko minimalne dochody. Uwzględniając dodatkowo koszty zaangażowania własnych czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) okazuje się, że analizowana działalność wiązała się z wysoką stratą. Inwestycje pozwalające na zwiększenie skali produkcji, finansowane kredytem preferencyjnym, prowadzą do zachwiania płynności finansowej. Analizowane gospodarstwa mają niewielkie szanse rozwoju w chowie bydła mlecznego. Muszą szukać dochodów poza gospodarstwem. (abstrakt oryginalny)

In the article there were presented possibilities and economical explanations for development of the dairy directed farms, delivering yearly 28 thousands litres of milk. Mentioned milk sales level per farm represents average farm deliveries to the dairy purchasers within the milk quota year 2004/2005. Basing on the results it may be concluded that milk production at the abovementioned level is slightly profitable. Taking into consideration additionally costs of the owned production factors (land, capital and labour) it occurs that this production scale generates large looses. Investments in an increase of the production scale, financed by the preferential credits, lead to fluency problems. Therefore it may be predicted that those farms doesn't have much chances for development in direction of milk production. Hence they must rather search for an additional income outside the farm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http:\arr.gov.pl
  2. Goraj L., Kruk K., Winter M., Szadkowska-Rucińska M.1998: Elementy rachunkowości. FAPA, Warszawa.
  3. Kokler D., Holzmann H.J., Lobbe H. 1998: Vollkostenrechnung - Beratungsanwendung zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalyse. Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn.
  4. Parzonko A. 2004: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
  5. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. CIM, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu