BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian
Dairy Processing, Trade and Milk Consumption in Poland in the Years 2003-2005 and Predicted Changes
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 92-101, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Przetwórstwo mleka, Prognozowanie, Rynek mleka
Dairy, Milk processing, Forecasting, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy przetwórstwa oraz handlu i spożycia mleka i produktów mlecznych. W latach 2003-2005 polskie mleczarstwo rozwijało się dynamicznie, postępowały przemiany strukturalne w przetwórstwie i handlu, nastąpił skokowy wzrost eksportu, zwłaszcza do UE, kontynuowany był spadkowy trend spożycia mleka i przetworów. W przyszłości należy spodziewać się stagnacji przerobu na poziomie ustalonym przez kwotę mleczną, kontynuacji przemian strukturalnych, ograniczania eksportu na rzecz stopniowo rosnącego popytu krajowego i w konsekwencji stopniowego zrównywania się wielkości importu z eksportem, być może nawet Polska stanie się importerem netto. Wyrównujące się ceny surowca w poszerzonej UE oraz niska wydajność pracy wskazują na potrzebę redukcji przerostów zatrudnienia w celu utrzymania konkurencyjności polskiego mleczarstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the current state and prospects of a dairy processing, trade and milk consumption in Poland. In the period 2003-2005 there were observed following features: fast growth of Polish dairy sector, structural changes in dairy processing and trade, soar of export and decline of consumption. In the future there could be predicted stagnation of the scope of milk processed, further structural changes, decline of export according to the gradual increase of domestic demand. Polish dairy competitive advantage based on cheap raw milk is gradually going away. Law labour efficiency suggests, that labour reduction is needed for the industry to be still competitive in the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowski A., Seremak-Bulge J. 2005: Zmiany w polskim mleczarstwie w wyniku akcesji do Unii Europejskiej. Przegląd Mleczarski nr 11.
 2. Działalność Spółdzielczości Mleczarskiej w roku 1988. 1989: Zakład Wydawniczy Lacpress, Warszawa.
 3. Górska-Warsewicz H. 2005: Sieci detaliczne i marki handlowe w Polsce. Przemysł Spożywczy nr 10.
 4. Milch. Markt-Bilanz. 2005: Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle GmbH, Bonn.
 5. Nabiał. Katalog 2005/2006. 2006: Wydawnictwo Nathusius Investments, Warszawa.
 6. Parzelska D. 2006: Trendy w handlu detalicznym. AC Nielsen, Poznań (prezentacja z dnia 11 maja 2006).
 7. Pietrzak M. 2004: Procesy koncentracji w polskim przemyśle mleczarskim na tle wiodących sektorów światowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom VI, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Puławy.
 8. Pietrzak M., Szajner P. 2006: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej w Polsce. [W:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego (praca zbiorowa). Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 9. Porter M.E. 1998: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
 10. Puls Biznesu. 22.06.2006: Nasze mleko w tubce zamiast snickersa.
 11. Rynek mleka. Stan i perspektywy nr 26-30. 2004-2005: IERiGŻ-ARR-MRiRW, Warszawa.
 12. Sasin W. 2003: Analiza ekonomiczna firmy. Agencja Wydawnicza InterFart, Łódź.
 13. Smoleński Z. 1997: Stan i perspektywy przetwórstwa mleka. IERiGŻ, Warszawa.
 14. Statistisches Handbuch über Ernäherung. Landwirtschaft und Forsten 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu