BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich
A Working Capital Management Strategies in Relation to a Dairy Cooperatives' Financial Situation
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 102-109, rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Spółdzielczość mleczarska
Working capital, Management of working capital, Cooperative creameries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono relacje między strategią zarządzania kapitałem obrotowym a kondycją finansową spółdzielni mleczarskich. Określono rentowność kapitału własnego i majątku, bieżącą i natychmiastową płynność finansową, sprawność zarządzania zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of THE relations between a working capital management strategy and a financial situation of dairy cooperatives. The cooperatives of a conservative strategy of working capital management had the highest level of equity, assets and leverage. A positive tendency of the factors' changes was noticed in cooperatives of an aggressive strategy of working capital management. Receivables and liabilities' management has been assessed positively as well. In the two initial years, the most effective ability to recover receivables was represented by these cooperatives, which carried a moderate strategy of working capital management. Afterwards, however, the cooperatives of an aggressive strategy of working capital management dominated. Moreover, they had the shortest period of liabilities' discharge. The cooperatives of a conservative strategy of working capital management dominated in relation to liquidity. On the contrary, the cooperatives of an aggressive strategy of working capital management were at risk of loosing their liquidity, especially regarding the lowest level of inventory. Working capital management in dairy cooperatives is one of the most essential areas of financial deciding. Therefore, actions taken up in the area ought to keep liquidity and lead to optimize an amount and a structure of current assets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 1-209.
  2. Cieślik J. 2005: Stan i kierunki rozwoju sektora mleczarskiego w regionie małpolskim. [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, tom I, Wrocław, s. 97-101.
  3. Folga J. 2006: Odmrażanie gotówki. Magazyn Finansistów nr 3, s. 17-19.
  4. Iwan B. 2005: Zmiany w mleczarskiej bazie surowcowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, tom I, Wrocław, s. 342-347.
  5. Kallberg J., Parkinson K. 1993: Corporate Liquidity. Management and Measurement. Irwin, Homewood, s. 1-603.
  6. Narkiewicz J. 2004: Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, tom III, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 129-142.
  7. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, s. 1-276.
  8. Wasilewski M., Kowalczyk A. 2004: A comparative analysis of dairy cooperatives according to quality of management and production. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 7, Issue 2, s. 1-10.
  9. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 1-327.
  10. Wyrzykowska B. 2000: Procesy dostosowawcze w branży mleczarskiej do warunków gospodarki rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 39, Warszawa, s. 115-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu