BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przekształcenia własnościowe w nowych krajach związkowych Niemiec w latach 1990-2005
Processional Transformation in New Union Countries of Germany in the Period 1990-2005
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 110-120, tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Ownership transformations, Agriculture, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule omówiono podstawy prawne i proces przekształceń własnościowych w rolnictwie w Nowych Krajach Związkowych Niemiec. W rezultacie tych procesów powstały nowe formy prawne przedsiębiorstw. W miejsce spółdzielni produkcyjnych i gospodarstw państwowych, które były formą dominującą powstały gospodarstwa rodzinne, spółki cywilne i jednostki z osobowością prawną, takie jak: spółdzielnie rolnicze i spółki z o.o. W wyniku procesów dostosowawczych zwiększył się udział gospodarstw rodzinnych i spółek osobowych w użytkowaniu ziemi, kosztem jednostek z osobowością prawną. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the legal bases and the process of processional transformation in agriculture in New Union Countries of Germany. Those processes result in the changes of the legal forms of enterprises. In the meantime emerged new forms - family farms, civil companies and units with legal personality (i.e limited companies and cooperatives) and these new forms have substituted predominating forms -productive cooperatives and state farms. Due to those adjustments, during analyzed period, participation in use of land boosts in family farms and personal companies, while in legal entities has fallen off. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrarbericht der Bundesregierung. 1997, 1998, 1999, 2002, 2004 2006: Bundesministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten.
 2. Gezetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz), vom 17 Juni 1990. 1990: Gesetzblatt der Dutschen Demokratischen Republik, Teil I, Nr. 33.
 3. Gesetz zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Forderung von Investitionen Vom 22 Marz 1991. 1991: Bundergesetzblatt, Jahrgang 1991, Teil I, Nr. 20.
 4. Das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen vom 23 September 1990. 1990: Bundesgesetzblatt, T. II, s. 885
 5. Gesetz über besondere Investitionen in der Deutschen Demokratischen Republik vom 23 September 1990. 1990: Bundesgesetzblatt Jg. T. II, s. 885
 6. Henrichsmeyer W., Schmidt K. (Hrsg.).1991: Die Integration der Landwirtschaft der neuen Bundesländer in den europäischen Agrarmarkt. Agrarwirtschaft, Sonderheft 129. Frankfurt.
 7. Klare K., Doll H. 1998: Stand und Entwicklung der Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen und Betriebe in verschiedenen Gebieten Deutschlands in Aktuelle Aspekte der Landpacht Schreiftenreihe des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V., Heft 149.
 8. Pyrgies J., Szyndler K., Ziętara W. 1998: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie byłej NRD. Agroprzemiany nr 4.
 9. Statistischer Jahrbuch der DDR. 1989: Berlin.
 10. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herrstellung der Einheit Deutschlans. (Einigungsvertrag) vom 31 August 1990
 11. Ziętara W. 1992: Dzierżawa ziemi w RFN jako czynnik przemian w strukturze obszarowej gospodarstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-3
 12. Ziętara W. 1995: Ziele und Stand der Eigentumsumwandlung in der polnischen Landwirtschaft. Landwirtschaftsverlag, Munster-Hiltrup.
 13. Ziętara W. 1997: Proces przekształceń własnościowych w byłej NRD w latach 1990-1995. Agroprzemiany nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu