BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych
The Financial Security versus Effectiveness of Equity Involved
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 121-128, tab., bibliogr. 4 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Kapitał własny, Bezpieczeństwo finansowe
Financial liquidity, Ownership capital, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę bezpieczeństwa finansowego i jego związku z wysokością stóp zwrotu z kapitałów własnych wśród przedsiębiorstw w dzierżawie, jednoosobowych spółek agencji i gospodarstw administrowanych. Stwierdzono, iż występuje bezpośrednia zależność między zachowaniem bezpieczeństwa finansowego, którego wyznacznikami są: płynność finansowa oraz sprawność gospodarowania, w tym cykl kapitału obrotowego, a efektywnością zaangażowania kapitałów własnych. Najkorzystniejsze wielkości wskaźnika bezpieczeństwa finansowego i najwyższej stopy zwrotu z kapitałów własnych cechowały przedsiębiorstwa dzierżawione, najgorsze wskaźniki oraz wyniki były charakterystyczne dla gospodarstw administrowanych. (abstrakt oryginalny)

This study presents an analysis of THE financial security and its correlation with ROE rates within leased enterprises, wholly state owned companies and administered enterprises. The study concludes that there is a direct correlation between keeping financial security measured by liquidity and efficiency ratios (including working capital turnover) and ROE. The best financial security and ROE ratios were achieved by the leased companies while the worst ones appeared within administered enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Franc J. 2003: Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW.
  2. Ranking 300. Baza danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za lata 1994-2003.
  3. Sierpińska M., T. Jachna 2005: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu