BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbowiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uczestnictwo Polaków - mieszkańców miast i wsi - w wyjazdach turystycznych - podobieństwa i różnice
Touristic Activity of Rural and Urban Popultion - Differences and Similarities
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 152-160, tab., bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Turystyka, Miasto, Wieś
Tourism, City, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano charakterystykę podróży Polaków w latach 2003-2005 z uwzględnieniem podziału na podróże mieszkańców miast i wsi. Analizowano wyjazdy krajowe krótkookresowe (2-4 dni), krajowe długookresowe (5 i więcej dni) i zagraniczne (co najmniej jeden nocleg w innym kraju). Do analizy wykorzystano dane pochodzące z badań prowadzonych przez Instytut Turystyki. Ponadto, szczegółowo dokonano analizy wyjazdów krajowych długookresowych i zagranicznych mieszkańców miast i wsi w 2004 roku, tak aby wskazać na podobieństwa i różnice dla tych grup turystów. (abstrakt oryginalny)

The article presents a typical destinations of Polish tourist. The research covered the analysis of differences in rural and urban tourism in the period 2003-2005. There is analysis of short (2-4 days), long (5 days and more) and foreign (at least one night abroad) tourism. The data used for investigation was obtained from Touristic Institute. The analysis also covers long-distance and foreign trips in the year 2004 considering the differences and the similarities of a certain tourist groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołembski G. 2002: Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa.
  2. Kaprowski W. 1999: Geografia turystyczna. WSE, Warszawa.
  3. Łaciak J. 2006: Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2005 roku. Instytut Turystyki Warszawa (komunikat).
  4. Łaciak J. 2005: Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2004 roku. Instytut Turystyki Warszawa.
  5. Sikora J. 1999: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu