BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwolak Jan (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Dynamika produktywności środków trwałych i ich nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i rybołówstwie polskim w latach 1999-2002
Fixed Assets Productivity Dynamics and Their Investment Input in Polish Agriculture, Forestry, Fishery and Hunting within 1999-2002
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 92, z. 2, s. 29-34, tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Produktywność środków trwałych, Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo
Fixed assets, Productivity of fixed assets, Agriculture, Forestry, Fishery
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystano metodę regresji wielorakiej do ustalenia produktywności przeciętnej i krańcowej w zasięgu środków trwałych i ich nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2002. Oszacowano tempo wzrostu. Wzrost środków trwałych istotnie dynamizował tempo wzrostu wartości dodanej brutto. (abstrakt oryginalny)

The paper presents fixed assets shaping both average and marginal productivity and their investment input within 1999-2002. Simultaneously an author shows the average rate growth of gross added value, fixed assets, its investment input and capital resource productivity as well as streams productivity in the analyzed period. This is the base to point economic opportunities of capital streams application in the analyzed system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacki B. 1990: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Nin A., Arndt C., Hertel T. W. Preckel P. V. 2003: Bridging the Gap between Partial and Total Factor Productivity Measures Using Directional Distance Functions., American Journal of Agricultural Economics, vol. 85.
  3. Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2002 roku. GUS, Katowice 2004.
  4. Roczniki statystyczne. GUS, 2000, 2001, 2002 i 2003.
  5. Yifu J. 1999: Technological change and agricultural household income distribution: theory and evidence from China. The Australian Journal of Agricultural and Resourse Economics, vol.43.
  6. Zwolak J, 2002: Właściwości procesu produkcyjnego gospodarstw rolniczych makroregionu środkowowschodniego. Annales UMCS, s. E, vol. LVII, Lublin.
  7. Roczniki statystyczne GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu