BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych
Equity versus Economic Results of Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 92, z. 2, s. 52-61, rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Kapitał własny, Rentowność kapitału własnego, Przedsiębiorstwo rolne
Financial leverage, Ownership capital, Return on equity (ROE), Agricultural enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę rentowności majątku i zyskowności ziemi, dźwigni finansowej, ekonomicznej wydajności pracy, płynności finansowej oraz relacji między aktywami obrotowymi i trwałymi w zależności od udziału kapitału własnego w źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of correlation between equity share in agricultural enterprises' financing and their economic situation. Enterprises of the highest equity's share were usually characterized by the highest land and assets' profitability as well as economic labour effectiveness. One of reasons of such a correlation was appropriate relations kept between rotary and fixed assets. However, the greatest share of equity in financial resources did not always allow to gain the highest capital and land effectiveness, which could be connected with not taking profits from the leverage effect. The assets profitability and the leverage were low in the enterprises, although their growing tendency ought to be evaluated as a positive one. Enterprises of negative equity vale were threatened by loss of quick financial liquidity and they were usually characterised by ineffective use of production resources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P.J., Ellinger P.N., Baker C.B., Hopkin J.A. 1995: Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois, p. 1-666.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H. 2000: Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny. Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa, s. 1-522.
 3. Bernacki A. 1982. Efektywność różnych poziomów koncentracji środków produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, s. 1-103.
 4. Duliniec A. 2001: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-175.
 5. Franc-Dąbrowska J. 2005a: Zdolność płatnicza przedsiębiorstw rolniczych w latach 1994-2003. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, Tom 92, Zeszyt 1, s. 133-138.
 6. Franc-Dąbrowska J. 2005b: Ewolucja koncepcji finansowania przedsiębiorstw rolniczych w latach 1994-2003. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, s. 32-36.
 7. Grontkowska A. 2004: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw wielkoobszarowych w latach 1995-2002. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Tom 91, Zeszyt 2, s. 28-34.
 8. Kulawik J. 1993: Statyczny pomiar p³ynnoœci finansowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-2, s. 62-69.
 9. Kulawik J., Osuch D., Tkaczyk E. 1994: Analiza finansowa byłych gospodarstw państwowych. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 1-20.
 10. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 1-75.
 11. Lee W.F., Boehlje M.D., Nelson A.G., Murray W.G. 1988: Agricultural finance. Iowa State University Press/Ames, Iowa, p. 1-468.
 12. Wasilewski M. 2005: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, s. 269-277.
 13. Wasilewski M. 2006: Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw rolniczych o różnych formach prawnych zagospodarowania ziemi. [W:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi, AE we Wrocławiu, Łódź-Wrocław, s. 272-286.
 14. Wyszkowska Z. 1996: Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 1-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu