BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej
The Productive and Economical Results of Farms with Different Competitive Positions
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 92, z. 2, s. 73-81, tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Wyniki gospodarcze
Arable farm, Agricultural competitiveness, Economic performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, że bardziej konkurencyjne były gospodarstwa o wysokim poziomie intensywności produkcji oraz silniejsze ekonomicznie. Do poprawy konkurencyjności przyczyniał się przede wszystkim wzrost nakładów materiałowych, szczególnie z zakupu oraz wzrost skali produkcji i wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)

In the paper productive and economical results of farms with different competitive positions were presented. The research proved, that farms with a higher level of production intensity and economic power were more competitive. The growth of stuff expenses, especially hired workforce and the growth of production scale and labor efficiency were the key factors improving farm competitiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa 1984.
 2. Fedyszak-Radziejowska B. 1992: Etos pracy rolnika. IRWiR PAN, Warszawa.
 3. Gradziuk B. 2005: Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze (na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego). Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa.
 4. Józwiak W. 2004: średnie, duże i bardzo duże gospodarstwa rolne w Niemczech, Austrii, Danii i Polsce w latach 1997-2001. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Kierunki zmian w strukturze dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Olsztyn 2004.
 6. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa.
 8. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. 2003: Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
 9. Wiatrak A.P. 2002: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [W]: Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 10. Woś A. 2002: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 r. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. 2003: Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
 12. Zegar J. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną). IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu