BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Włodzimierz
Tytuł
Rola lidera w innowacyjnej organizacji
The Role of a Leader in an Innovative Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 9-23, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Lider w organizacji, Innowacyjność, Organizacja innowacyjna
Leader in the organization, Innovative character, Innovative organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor podejmuje próbę opisu roli lidera w kontekście jego funkcjonowania w innowacyjnej organizacji. Odwołując się do przykładów z własnej praktyki szkoleniowej i coachingowej oraz do istniejących badań, autor pokazuje istotne różnice pomiędzy rolą lidera działającego w tradycyjnie zarządzanej firmie, która nie zajmuje się innowacjami, a rolą lidera pracującego w firmie innowacyjnej. Autor omawia najnowsze badania, które pokazują, że innowacje, które są dzisiaj kluczem do sukcesu wielu nowoczesnych organizacji, wymagają innego rodzaju przywództwa. Z badań tych wynika, że liderzy innowacyjnych firm nie kreują się już na samotnych wizjonerów biznesu, ale tworzą całkiem nowe reguły innowacyjności. Główne wyzwania, które stoją dzisiaj przed tymi liderami, są następujące: Jak zbudować organizację zdolną do ciągłego wytwarzania innowacji przez długi okres? Jak zbudować zespół, który będzie gotowy i zdolny generować nowe idee? Artykuł zawiera kilka ważnych wniosków i postulatów dotyczących rozwoju i kształcenia innowacyjnych liderów: konieczność opanowania umiejętności odkrywania i wyzwalania potencjału kreatywnego jednostki i zespołu (Collective Genius), opanowanie sztuki facylitacji twórczych procesów grupowych, pozbycie się uzależnienia od własnej liderskiej i "jedynie słusznej" wizji, przestawienie się z myślenia typu "albo, albo", na myślenie "to i to, i jeszcze tamto". (abstrakt oryginalny)

In this article the author undertakes the effort of describing the role of a leader in the context of his or her functioning within the context of an innovative organization. Making reference to examples from own training and coaching practice as well as to existing research the author demonstrates significant differences between the role of a leader acting in a traditionally managed company that is not concerned with innovation and of a leader working in an innovative one. The author discusses the most up-to-date studies that demonstrate innovation as today's key to the success in the case of many modern organizations that require a different form of leadership. These studies show that leaders in innovative companies no longer consider themselves solitary visionaries of business, but create completely new rules for innovation. The main challenges that today stand before these leaders are: How to build an organization capable of continuously creating innovation for a long period of time and how to build a team that is capable of and ready to generate new ideas. The article incudes several important conclusions and postulates relating to the development and molding of innovative leaders: The need to acquire skill in uncovering and releasing the creative potential of the individual and team (collective genius), grasping the art of facilitating group creative processes, putting aside a dependence on one's own leadership and "one and only" vision, and shifting from "this or that" thinking to "this, that, and the other thing" thinking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandeau G., Hill L.A., Lineback K., Truelove E. (2014), Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation, Harvard Business Review Press.
 2. Boynton A., Fisher B. (2006), Wirtuozerskie zespoły, Harvard Business Review, nr 4.
 3. Colvin G. (2008), Talent jest przeceniany. Co odróżnia najlepszych od całej reszty, Warszawa, MT Biznes.
 4. Heron J. (2004), The Complete Facilitator's Handbook, London, Kogan Page Ltd.
 5. Kaplan В., Kaiser R. (2010), Wszechstronny lider, Warszawa, Wolters Kluwer Business.
 6. Kaplan В., Kaiser R. (2013), Uważaj na swoją siłę, Warszawa, JS&Co. Dom Wydawniczy.
 7. Levitt Т. (2008), Marketing według Teda Levitta, Gliwice, Helion One Press.
 8. Levitt Т. (2002), Creativity Is Not Enough, Harvard Business Review, nr 8.
 9. Little R. (2001), The Role of The Facilitator. Critical Readings, Impact DTG, UK.
 10. Santorski J. (2014), Od metaskryptu do skryptu. Coaching wewnętrznego nastawienia, w Santorski J. (red.), Meta Skrypt Lidera, Warszawa, JS&Co. Dom Wydawniczy.
 11. Santorski J. (2014), To twoja wina, w Santorski J. (red.), Meta Skrypt Lidera, Warszawa, JS&Co. Dom Wydawniczy.
 12. Sutton R. (2002), Weird ideas that work, Summaries.com. Internet Delivered Business Book Summaries.
 13. Świątek W. (2007), The Manager as a Facilitator, Human Resource Management, nr 6a.
 14. Zimbardo P. (2014), Psychology and the New Heroism, www.Zimbardo.com/media; www.HeroicImagination.org.
 15. Zimbardo P. (2014), Transforming Evil into Heroic Goodness, wykład otwarty zorganizowany pod patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 15.04.2014, www.us.edu.pl/wyklad_philipe_zimbardo.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu