BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shelest Olena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Inwestowanie w szkolenia - ryzyko pracownika?
Investing in Training : Is There Risk on the Part of the Employee?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 25-40, rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Inwestowanie w kapitał ludzki, Szkolenia, Kapitał ludzki, Szkolenie zawodowe
Risk, Investments in human capital, Training, Human capital, Work training
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/N/HS4/02969
Abstrakt
W artykule uporządkowano dotychczasowy stan wiedzy na temat ryzyka inwestowania w kapitał ludzki. Zaprezentowano istotę szkolenia jako formy inwestowania w kapitał ludzki z perspektywy pracownika. Uznano, że niezbędne jest rozpatrywanie inwestowania w szkolenia w kontekście ryzyka dla pracownika. Przedstawiono wybrane czynniki mające wpływ na występowanie tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The article organizes existing knowledge on the risk of investing in human capital. It presents the essence of training as a form of human capital investment from the point of view of the employee. It argues for seeing investment in training in the context of employee risk and presents selected factors that have an impact on the occurrence of this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A. (2011), Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Andrzejczak A., Pisarska A. (2011), Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 3. Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Barakat В., Holler J., Prettner K., Schuster J. (2010), The impact of the economic crisis on labour and education in Europe, Vienna Institute of Demography Working Papers, nr 6.
 5. Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, vol. 70, nr 5.
 6. Becker G.S. (1993), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3 wyd.), Chicago-London, The University of Chicago Press.
 7. Berkhout P., Hartog J., Webbink D. (2010), Compensation for Earnings Risk under Worker Heterogeneity, Southern Economic Journal, vol. 76, nr 3.
 8. Bonin H., Dohmen Т., Falk A., Huffman D., Sunde U. (2007), Cross-sectional earnings risk and occupational sorting: The role of risk attitudes, Labour Economics, vol. 14, nr 6.
 9. Campbell M., Brue S.L. (1986), Contemporary labor economics, New York, McGraw-Hill.
 10. Diaz-Serrano L., Hartog J. (2007), Earnings risk and demand for higher education: a cross-section test for Spain, Journal of Applied Economics, vol. X, nr 1.
 11. Dobija D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 12. Findlay J., Findlay P., Warhurst C. (2012), What every worker wants? Evidence about employee demand for learning, British Educational Research Journal, vol. 38, nr 3.
 13. Fouarge D., Schils Т., Grip A. de (2013), Why do low-educated workers invest less in further training?, Applied Economics, vol. 45, nr 18.
 14. Gajderowicz Т., Grotkowska G., Wincenciak L. (2012), Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, nr 5.
 15. Hartog J. (2005), Schooling as a Risky Investment, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 16. Hartog J. (2011), A Risk Augmented Mincer Earnings Equation? Taking Stock, w Polachek S., Tatsiramos K. (red.), Research in Labor Economics, Emerald Group Publishing Limited.
 17. Hartog J., Diaz-Serrano L. (2004), Is There a Risk-Return Trade-Off Across Occupations? Evidence from Spain, IZA Discussion Paper, nr 1355.
 18. Hartog J., Diaz-Serrano L. (2006), Is There a Risk-Return Trade-Off in Educational Choices? Evidence from Spain, Investigaciones Económicas, nr XXX (2).
 19. Hartog J., Diaz-Serrano L. (2014), Why do we ignore risk in schooling decisions? Paper presented at the XXIII Meeting of the Economics of Education Association, Valencia.
 20. Hartog J., Ding X., Liao J. (2011), Is earnings uncertainty relevant for educational choice? An empirical analysis for China, IZA Discussion Paper, nr 5679.
 21. Hartog J., Plug E., Diaz-Serrano L., Vieira J. (2003), Risk compensation in wages - a replication, Empirical Economics, vol. 28, nr 3.
 22. Jacobs В., Hartog J., Vijverberg W. (2009), Self-selection bias in estimated wage premiums for earnings risk, Empirical Economics, vol. 37, nr 2.
 23. Juchnowicz M., red. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Kaczmarek Т.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 25. Kaźmierczyk J. (2011), Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów (esej), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, nr 25.
 26. King A.G. (1974), Occupational Choice, Risk Aversion, and Wealth, Industrial and Labor Relations Review, vol. 27, nr 4.
 27. Kodde D.A. (1986), Uncertainty and the Demand for Education, The Review of Economics and Statistics, vol. 68, nr 3.
 28. Lachiewicz S., Matejun M., Kapuścińska K.Z. (2015), Pomiar ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych, Folia Oeconomica, vol. 4, nr 304.
 29. Levhari D., Weiss Y. (1974), The Effect of Risk on the Investment in Human Capital, The American Economic Review, vol. 64, nr 6.
 30. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne: szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Poltext.
 31. Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 32. Mincer J. (1958), Investment in human capital and personal income distribution, The Journal of Political Economy, vol. 66, nr 4.
 33. Motyka M., Pawlak J. (2012), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 34. Murphy С., Cross С., McGuire D. (2006), The motivation of nurses to participate in continuing professional education in Ireland, Journal of European Industrial Training, vol. 30, nr 5.
 35. Myjak Т. (2009), Inwestowanie w kapitał ludzki a ryzyko personalne, w Lipka A., Waszczak S. (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 36. Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 37. Pereira Р.Т., Martins P.S. (2002), Is there a return-risk link in education?, Economics Letters, nr 75.
 38. Raita S. (2005), The risk of investment in human capital, PhD, Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM), Amsterdam.
 39. Rundo A. (2013), Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, Warszawa, CeDeWu.
 40. Schultz T.W. (1961), Investment in human capital, The American Economic Review, nr 51.
 41. Schultz T.W. (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Warszawa, Wolters Kluwer SA.
 42. Ścibiorek Z. (2010), Inwestowanie w personel, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 43. Sienkiewicz Ł. (2010), Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa, w Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa, Wydawnictwo С.H. Beck.
 44. Stemplewska L. (2015), Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 1 (43).
 45. Szreder M., Kalisiak K., Białowąs K., Szapiro T. (2012), Premia płacowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów, Ekonomista, nr 5.
 46. Taylor M., Rampino T. (2014), Educational aspirations and attitudes over the business cycle, Economica, vol. 81, nr 324.
 47. Tumino A., Taylor M. (2013), The impact of local labour market conditions on school leaving decisions. Paper presented at the Population Association of America Annual Meeting, New Orleans, LA.
 48. Zieliński M. (2009), Ryzyko związane ze szkoleniami z perspektywy ich efektywności, w Lipka A., Waszczak S. (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu