BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczka Kamil (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej
Conditions and Trends in the Polish Civil Service Remuneration System
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 41-56, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Administracja publiczna, Modernizacja, Wynagrodzenia
Civil service, Public administration, Modernization, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono i scharakteryzowano podstawowe założenia systemu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, zasygnalizowano kluczowe dysfunkcje oraz zaprezentowano istotne wyzwania modernizacyjne w tym zakresie. Aktualnie obowiązujący system nie pozwala na efektywne wynagradzanie pracowników oraz stwarza istotne problemy w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, niezbędnej do realizacji kluczowych zadań państwa. (abstrakt oryginalny)

The article discusses and characterizes basic assumptions behind the remuneration system for members of the civil service, signaling key dysfunctions as well as presenting major challenges for modernization in this realm. The remuneration system currently in force makes it impossible to effectively reward workers and generates major problems in recruiting well-qualified personnel vital for meeting key tasks facing government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza praktyki przyznawania dodatków zadaniowych w wybranych urzędach w latach 2011-2012 (2014), Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dostępny http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/prezentacja-dodatki_zadaniowe_0.pdf
 2. Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, IPiSS, seria "Studia i Monografie".
 3. Doktór K. (2004), Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 4. Itrich-Drabarek J. (2010), Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 5. Itrich-Drabarek J., Mroczka K., Świetlikowski Ł. (2012), Służba cywilna w Polsce, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 6. Itrich-Drabarek J. (2012), Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 7. Jawor-Joniewicz A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 8. Obraz zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej na tle otoczenia w latach 2005-2012 (2013), Departament Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dostępny http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/obraz_w_latach_2005-2012.pdf.
 9. Raport końcowy z projektu pn. Przeprowadzenie badania i dokonanie analizy wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki (2011), zrealizowany na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i sfinansowany ze środków projektu Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez firmę HRM Partners, dostępny http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/prezentacja_koncowa_hrm.pdf.
 10. Raszkowska G. (2006), Źle opłacani urzędnicy to złe państwo, Rzeczpospolita, nr 233.
 11. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, Dz.U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1630.
 13. Rydlewski G. (2001), Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 14. Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2013 roku (2014), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 15. System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na tle rozwiązań zagranicznych - analiza i propozycje zmian (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, publikacja współfinansowana w ramach projektu "Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie administracji rządowej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Szewczyk H. (2010), Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 17. Śmigielska E. (2010), Reforma systemu wynagradzania w korpusie służby cywilnej, Zarządzanie Publiczne, nr 3(11).
 18. Ura E. (2005), Prawo urzędnicze, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze Lexix Nexis.
 19. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 1144.
 20. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255.
 21. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.
 22. Zarządzanie przez cele w administracji publicznej - dobre praktyki. Warsztaty 2012/2013 (2014), dostępny http://www.zus.pl/warsztaty/materialy.asp?id=7.
 23. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
 24. Zarządzenie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, dostępny http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zarzadzenie_szefa_sluzby_cywilnej_w_sprawie_standardow_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_sluzbie_cywilnej_1.pdf.
 25. Zieliński W. (2010), Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 26. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu