BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórniak-Krzykacz Aldona (Uniwersytet Łódzki), Kalisiak-Mędelska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych i ich implementacja
Human Resource Management Instruments in Light of the Provisions of the Act on Local Government Employees and Their Implementation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 57-77, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja samorządowa, Regulacje prawne
Local government, Human Resources Management (HRM), Self-government administration, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Profesjonalne kadry administracji samorządowej stają się jej kluczowym elementem, pozwalają bowiem na sprostanie stale rosnącym oczekiwaniom obywateli. Pociąga to za sobą konieczność poszukiwania nowych rozwiązań działania, adekwatnych do zaistniałych uwarunkowań funkcjonowania administracji. W artykule podjęto rozważania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi administracji samorządowej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. W tym celu analizie poddano zapisy ustawy o pracownikach samorządowych. Wskazano na ich słabości wynikające z pominięcia kluczowych elementów omawianego procesu oraz uchybienia w stosowaniu instrumentów i ich przyczyny. (abstrakt oryginalny)

Professional local government administrative staff is becoming a key element in meeting the continuously growing expectations of citizens. This brings with it a need to seek out new solutions adequately meeting existing conditions of the functioning of administration. The article looks at solutions for current human resource management in local government administration in light of legal regulations in force. It is to this end that the provisions of the Act on Local Government Employees are subjected to analysis. Weaknesses stemming from the bypassing of key elements of the discussed process are indicated, as are lapses in the application of these instruments and the reasons behind this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 2. Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 3. Ćwiertniak В.M. (2010), Z zagadnień naboru na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym. Kilka refleksji, Rocznik Administracji i Prawa, rok X.
 4. Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Załącznik do Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020.
 5. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607.
 6. Hysa В., В. Grabowska (2014), System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Organizacja i Zarządzanie, z. 74.
 7. Karna W. (2011), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Kraków, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Karna W.J. (2013), Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej, dostęp 27 maja 2015, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/5_W.J.Karna_Kompetencje_menedżera_publicznego....pdf.
 9. Kowalski T. (2006), Wybrane aspekty szkoleń w samorządzie terytorialnym, Studia Lubuskie, nr 2.
 10. Mazurkiewicz A. (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Moczydłowska J. (2013), Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, Optimum Studia Ekonomiczne, nr 3 (63).
 12. Mordel T. (2009), Ustawa o pracownikach samorządowych z 28 listopada 2008 r. i jej skutki, Serwis Samorządowy PAP, dostęp 23 maja 2015, http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=7&dep=48562&_Check-Sum=-350096437.
 13. NIK Najwyższa Izba Kontroli (2010), Informacja o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, Zielona Góra, Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura Zielona Góra.
 14. NIK Najwyższa Izba Kontroli (2012), Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, Najwyższa Izba Kontroli.
 15. Radwan A. (2015), Samorządy nie oszczędzają na urzędnikach: nawet 1 tys. zł na szkolenie jednej osoby, Dziennik Gazeta Prawna, dostęp: 26 października 2015, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/883585,samorzady-nie-oszczedzaja-na-szkoleniach-urzednikow.html.
 16. Regulski J. (2000), Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie w administracji publicznej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398.
 19. Seredocha I. (2010), Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 20. Seredocha I. (2012), Innowacyjne działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej, Współczesne Zarządzanie (Contemporary Management Quarterly), nr 2.
 21. Sidor-Rządkowska M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 22. Skwarło R. (2012), Służba przygotowawcza w jednostkach organizacyjnych, dostęp 25 maja 2015, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/sluzba-przygotowawcza-jednostkach-organizacyjnych/.
 23. Służba przygotowawcza pracowników samorządowych. Nowa instytucja - nowe wątpliwości, dostęp 24 maja 2015, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/sluzba-przygotowawcza-pracownikow-samorzadowych/print.
 24. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2020 r. Profesjonaliści w służbie obywatelom (2013), dostęp 25 maja 2015, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/szzl_2013.09.20.pdf.
 25. Urlich D. (2001), Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 26. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
 27. Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Dolewka Z., Lubiatowska M., Wojciechowski M. (2014), Raport o samorządzie terytorialnym w Polsce, Łódź, Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.
 28. Zieliński W. (2010), Directions of Change in the Civil Service Human Resource Management System developing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 29. Zieliński W. (2011), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, dostęp 23 maja 2015, http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/12/zielinski_w_zzl_3-4-2011.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu