BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska-Juszczak Dorota (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Mikucki Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Wypalenie zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju - casus Teva Pharmaceuticals Polska
Professional Burnout in a High-Growth Company : the Case of Teva Pharmaceuticals Polska
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 79-90, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie zmianami, Wypalenie zawodowe, Praca w stresie, Studium przypadku
Crisis management, Change management, Professional burnout, Work under pressure, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Teva Pharmaceuticals Polska
Abstrakt
Okres dynamicznego rozwoju firmy, a więc życie w ciągłej zmianie i dodatkowe obciążenie pracą, może znacząco obniżać poczucie dobrostanu pracowników i dodatkowo podnosić poziom stresu, a w konsekwencji może pogorszać jakość wykonywanych zadań i prowadzić do konfliktów między współpracownikami. Celem artykułu jest ukazanie zespołu w procesie zmian i silnego wzrostu firmy przy jednoczesnym obciążeniu dodatkową pracą pracowników. Autorzy pokazują, jak ważna w takiej sytuacji staje się dla menedżera praca z ludźmi oraz umiejętność zarządzania zmianą i kryzysem. Życie w permanentnym procesie zmian ze stresem w tle często prowadzi do wypalenia zawodowego, które jednak nie musi wystąpić, jeśli wystarczająco wcześnie wprowadzi się odpowiednie działania zaradcze. W opisywanej sytuacji udało się przejść przez trudny czas zmian i kryzysu w zespole, w efekcie odzyskać wigor i energię, a nawet doprowadzić do poprawy jakości pracy i do większego zaangażowania w działania firmy. (abstrakt oryginalny)

A period of dynamic company development-a life of non-stop change and additional workload-can significantly lower the sense of employee well-being as well as raise the level of stress, which can lead to conflict among coworkers. The objective of the article is showing a team in the process of company change and strong growth with a simultaneous encumbering of employees with additional work. The authors show just how important work with people and skill in managing change and crisis is for the manager in such a situation. Life in a state of permanent change with stress in the background leads to professional burnout. However, this does not have to happen if appropriate remedial action is taken sufficiently in advance. The described situation is one in which the passage through a difficult period as well as crisis in the team was a success that actually resulted in a reestablishment of vigor and energy, and even led to an improvement in the quality of work and greater engagement in company operations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka Ł. i Cieślak R. (2010), Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: Pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego, Studia Psychologiczne, nr 48.
 2. Bakker А.В., Schaufeli W.В., Demerouti E., Euwema M.C. (2007), An organizational and social psychological perspective on burnout and work engagement, w Miles J. (red.) The Scope of Social Psychology. Theory and applications, New York, Psychology Press.
 3. Bakker А.В., Cost P. (2014), Chronic job burnout and daily functioning. A theoretical analysis, Burnout Research, nr 1.
 4. Bańka A. (2001), Psychopatologia pracy, (wyd. 2), Poznań, Wydawnictwo Gemini.
 5. Bilska E. (2004), Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego, Niebieska Linia, nr 4.
 6. Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B. (2001), The Job Demands - Resources model of burnout, Journal of Applied Psychology, nr 86.
 7. Eisenberger R., Armeli S., Rexwinkel В., Lynch P.D. i Rhoades L. (2001), Reciprocation of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, nr 1.
 8. Heszen-Niejodek I. (2001), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, w Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk, GWP.
 9. Heszen I., Sęk H. (2010), Zdrowie i stres, w Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia akademicka, t. 2, Gdańsk, GWP.
 10. Hobfoll S.E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk, GWP.
 11. Isen A.M., Levin P.F. (1972), The effect of feeling good of helping, Journal of Personality and Social Psychology, nr 21.
 12. Isen A.M., Baron R.A. (1991), Positive affect in organizations, w Cummings L., Staw В. (red.), Research in organizational behavior, nr 13.
 13. Kożusznik В. (2010), Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, t. 2, nr 66.
 14. Lazarus, R.S. (1990), Theory-based stress measurement. Psychological Inquiry, nr 1.
 15. Łuszczyńska A. i Cieślak, R. (2005), Protective, promotive, and buffering effects of perceived social support in managerial stress: The moderating role of personality, Anxiety, Stress, and Coping, nr 18.
 16. Maslach Ch., Schaufeli W.В., Leiter M.P. (2001), Job burnout, Annual Review of Psychology, nr 52.
 17. Sęk H. (2009), Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Strelau J. (2001), Psychologia temperamentu (wyd. 2), Warszawa, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu