BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy - doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu
Selected Manifestations of Pathology in the Workplace - Report from Research Among Working Students of the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 154-169, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Pracoholizm, Mobbing, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania pracownika
Professional burnout, Workaholism, Mobbing, Employees in enterprise, Employee behaviours
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badania patologicznych zachowań w środowisku pracy. Badanie zrealizowano wśród osób pracujących (studentów). Badanie objęło takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom tolerancji respondentów dla wybranych przejawów zachowań patologicznych. Publikacja ma charakter doniesienia z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych badań i analiz. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the results of research into pathological behavior in the work-place. The study was conducted among working students. The research covered such issues as workaholism, burnout, mobbing, and. the level of tolerance to selected symptoms of pathological behavior. The publication is a research report and a contribution to the further in-depth studies and analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, dostęp 28 maja 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF.
  2. Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin.
  3. Levine M. (2006), Rozbite okna, rozbita firma. O skromnych środkach i wspaniałych efektach, Warszawa, MT Biznes.
  4. Maslach Ch. (2004), Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej, w Sęk H., (red.), Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie, Warszawa, PWN.
  5. Mintzberg H. (1985), The Organization as Political Arena, Journal of Management Studies, nr 2.
  6. Parks L., Mount M.K. (2005), The "Dark Side" of Self-monitoring: Engaging in Counterproductive Behaviors at Work, w Światowy Raport о Kradzieży w Handlu Detalicznym, dostęp 28 maja 2013, http://globalretailtheftbarometer.com/high.html.
  7. Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Warszawa, Difin.
  8. Vardi Y., Weitz E. (2004), Misbehavior in Organizations, New Jersey, Lawrence Elbaum Associates.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu