BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagórna-Goplańska Maja (Politechnika Opolska), Gawlik Agnieszka (Politechnika Opolska)
Tytuł
Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach hotelarskich województwa opolskiego - rozwiązania organizacyjne, planowanie i alokacja zasobów ludzkich
The Implementation of the Human Resource Function in Hotel Enterprises in the Voivodeship of Opole : Organizational Solutions, Planning, and the Allocation of Human Resources
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 116-127, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Planowanie zasobów ludzkich, Hotelarstwo
Human resources, Human Resources Management (HRM), Personal function, Human resources planning, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie obecnego stanu realizacji funkcji personalnej w obszarze rozwiązań organizacyjnych oraz planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach hotelowych województwa opolskiego. Autorki komunikatu z badań podejmują również próbę identyfikacji czynników, które zdecydowały o obecnym kształcie realizowanych zadań w tym wymiarze. Podkreślają także istotną rolę czynnika ludzkiego w kontekście efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw branży hotelarskiej. (abstrakt oryginalny)

This paper strives to identify the current state of the human resource function in the area of organizational solutions and human resource planning in hotel companies of the voivodeship of Opole. On the basis of research, the communiqué authors also attempt to identify factors that determined the present form of tasks performed in this dimension. They emphasize the important role of the human factor in the context of hotel industry company effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1993), Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Chicago, The University of Chicago Press.
 2. Borkowski S., Wszendybył E. (2007), Jakość i efektywność usług hotelarskich, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 4. Golnau W., red., Kalinowski M., Litwin J. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, CeDeWu.
 5. Górska J. (2002), Diagnozowanie potrzeb kadrowych, w Makowski K. (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Lipowska J. (2012), Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 7. Listwan Т., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo С.H. Beck.
 8. Ludwiczyński A., Król H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 10. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 11. Panasiuk A., red. (2011), Ekonomika turystyki i rekreacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE.
 13. Puciato D., Goranczewski В., Łoś A. (2011), Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur podróży w opinii właścicieli i menadżerów, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr 12.
 14. Rastogi P.N. (2000), Sustaining enterprise competitiveness - is human capital the answer? Human Systems Management, nr 19.
 15. Schultz T.W. (1971), Investments in human capital, New York, Macmillan.
 16. Sekuła Z. (2001), Planowanie zatrudnienia, Kraków, Oficyna Ekonomiczna АВС.
 17. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 18. Tokarz A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Warszawa Wydawnictwo Difin.
 19. Wright P.M., Dunford В.В., Snell S.A. (2001), Human resources and the resource-based view of the firm, Journal of Management, nr 27.
 20. Youndt M.A., Snell S.A., Dean J.W., Lepak D.P. (1996), Human resource management, manufacturing strategy and firm performance, Academy of Management Journal, nr 39.
 21. Zagórna-Goplańska M. (2012), Kapitał ludzki w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, Studia i Monografie Politechniki Opolskiej, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu