BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samul Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zasoby ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarządzania wynikami organizacji
Human Resources as a Component of Integrated Performance Management Tools in the Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 106-115, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Strategiczna Karta Wyników, Badanie przedsiębiorstw, Zarządzanie wynikami, Kapitał ludzki
Human resources, Balanced Scorecard (BSC), Enterprises study, Performance appraisal, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania nad pomiarem wyników organizacji mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Wydaje się jednak, że powstające modele w tym zakresie nie znajdują wystarczającego zainteresowania wśród praktyków. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji czynnika zasobów ludzkich w zintegrowanych narzędziach zarządzania wynikami organizacji wywodzących się z koncepcji kapitału intelektualnego oraz analizy tych metod pod kątem ich znajomości i stosowania w organizacjach. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badania w 157 przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Studies into the measurement of organizational performance are of great importance to both management theoreticians and practitioners. However, it seems that the emerging models in this field fail to stir sufficient interest among practitioners. This article is an effort to identify the human resource factor in integrated performance management tools in organizations as derived from the concept of intellectual capital as well as an analysis of such methods from the point of view of their familiarity and application in organizations. It is for this purpose that research was conducted on 157 companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armesh H., Salarzehi H., Kord B. (2010), Management control system, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, nr 2 (6).
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Becker В.E., Haselid М.A., Ulrich D. (2001), The HR Scorecard. Linking People, Strategy and Performance, Boston, Harvard Business School Publishing.
 4. Becker В.E., Haselid M.A., Ulrich D. (2002), Karta Wyników Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 5. Behery M., Jabeen F., Parakandi M. (2014), Adopting a contemporary performance management system, International Journal of Productivity and Performance Management, nr 63 (1).
 6. Bontis N. (2001), Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital, International Journal of Management Reviews, nr 3 (1).
 7. Buytendijk F., Wood В., Geishecker L. (2004), Drivers and Challenges of Corporate Performance Measurement, R-22-0730, Stamford, CT, Gartner Inc.
 8. Chatzkel J.L. (2004), Human capital. The rule of engagement are changing, Lifelong Learning in Europe, nr 9 (3).
 9. Edvinsson L., Malone M.S. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower, New York, HarperBusiness.
 10. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 11. Gumbus A. (2005), Introducing the balanced scorecard: creating metrics to measure performance, Journal of Management Education, nr 29 (4).
 12. Gumbus A., Lussier R.N. (2006), Entrepreneurs use a balanced scorecard to translate strategy into performance measures, Journal of Small Business Management, nr 44 (3).
 13. Hronec S.M. (1993), Vital Signs: Using Quality, Time and Cost Performance Measurements to Chart Your Company's Future, New York, Amacom.
 14. Jiang K., Takeuchi R., Lepak D.P. (2013), Where do We Go From Here? New Perspectives on the Black Box in Strategic Human Resource Management Research, Journal of Management Studies, za: M. Ławrynowicz (2014), Poszukiwanie efektów ZZL - refleksja nad głównymi nurtami badawczymi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 15. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The Balanced Scorecard - measures that drive performance, Harvard Business Review, nr 1 (70).
 16. Kaplan R.S., Norton D.P. (1996), Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, styczeń-luty.
 17. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera.
 18. Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization, Harvard Business Review.
 19. Kettunen J., Kantola I. (2005), Management information system based on the balanced scorecard, Campus-Wide Information Systems, nr 22 (5).
 20. Lattimer R.L. (2003), The new age of competitiveness, Competitiveness Review, nr 13 (2).
 21. Lin L.S., Huang I.Ch., Du P.L., Lin T.F. (2012), Human capital disclosure and organizational performance, Management Decision, nr 50 (10).
 22. Ławrynowicz M., Szambelańczyk J. (2013), Problemy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 23. Łukasiewicz G. (2013), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 24. Marr В., Adams C. (2004), The balanced scorecard and intangible assets: similar ideas, unaligned concepts, Measuring Business Excellence, nr 8 (3).
 25. Marr В., Schiuma G. (2003), Business performance measurement - past, present and the future, Management Decision, nr 41 (8).
 26. Petrash G. (1996), Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, European Management Journal, nr 14.
 27. Pun K.F., White A.S. (2005), A performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: a review of systems and frameworks, International Journal of Management Reviews, nr 7 (1).
 28. Rao M.S. (2013), Can hr leaders excel as company chief executive?, Human Resource Management International Digest, nr 21 (5).
 29. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C. (1997), Intellectual Capital - Navigating in the New Business Landscape, Macmillian Press.
 30. Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, w Dobija D., Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Warszawa, PFPK.
 31. Tangen S. (2003), An overview of frequently used performance measures, Work Study, nr 52 (7).
 32. Tuomela Т.S. (2005), The interplay of different levers of control: a case study of introducing a new performance measurement system, Management Accounting Research, nr 16 (3).
 33. Zonooz В.H., Farzam V., Satarifar M., Bakhshi L. (2011), The relationship between knowledge transfer and competitiveness in "SMES" with emphasis on absorptive capacity and combinative capabilities, International Business and Management, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu