BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska-Grobelny Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polska praktyka stosowania Assessment Center
Assessment Center Practice in Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 128-140, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ocena zintegrowana, Dobór pracowników
Assessment centre, Employees' recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Assessment Center (AC) stanowi ważną technikę doboru personelu i ewaluacji kompetencji pracowniczych. W niniejszym artykule zamierzam odnieść się do polskich doświadczeń w zakresie stosowania AC, porównując je z badaniami przeprowadzonymi w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej przez Dianę E. Krause i George'a C. Thorntona. Kluczowymi kwestiami poruszanymi w tej publikacji są: sposób planowania, stosowane narzędzia oceny, charakterystyka asesorów, działania podejmowane po zakończeniu AC. (abstrakt oryginalny)

Assessment Center (AC) is an important technique for personnel selection and th evaluation of employee competencies. This article looks at Polish experience in the application of the Assessment Center and compares it with studies conducted in Western Europe and North America by Diana E. Krause and George C. Thornton. Key issues raised in this paper include planning methods, applied assessment tool assessor characteristics, and actions taken after the conclusion of the Assessment Center. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrajłojć M. (2006), Zalety ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 2. Arthur W. Jr., Day E.A., McNelly T.L., Edens P.S. (2003), A meta-analysis of the criterion related validity of Assessment Center dimensions, Personnel Psychology, nr 56.
 3. Ballantyne I., Povah N. (2000), Ośrodki oceny i rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo ADS.
 4. Benson C., Gaugler В.В., Rosenthal D.В., Thornton G.С. (1987), Meta-analysis of assessment center validity, Journal of Applied Psychology, tom 72.
 5. Bujacz A. (2009). Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 6. Chirkowska-Smolak Т., Grobelny J. (2014), Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 7. Gaugler В.В., Pohley K., Quinones M.A., Spychalski A.C. (1997), A survey of Assessment Center practices in organizations in the United States, Personnel Psychology, nr 50.
 8. International Task Force on Assessment Center Guidelines, (2009), Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Journal of Selection and Assessment, tom 17.
 9. Kleinmann M., Melchers K.G., Prinz M.A. (2010), Do Assessors Have Too Much on their Plates? The Effects of Simultaneously Rating Multiple Assessment Center Candidates on Rating Quality, International Journal of Selection and Assessment, tom 18.
 10. Krause D.E., Thornton G.C. (2009), A cross-cultural look at Assessment Center practices: survey results from Western Europe and North America, Applied Psychology: An International Review, tom 58.
 11. Kuna J. (1998), Assessment Center metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej, Folia Psychologica, nr 2.
 12. Lipińska-Grobelny A. (2005), Ośrodek oceny (Assessment Center), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 13. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Rupp D.R., Thornton G.C. (2004), Simulations and assessment center, w Hersen M., Comprehensive handbook of psychological assessment. Industrial and organizational assessment, Hoboken N.J., Wiley.
 15. Schmidt F.L., Hunter J.E. (1998), The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings, Psychological Bulletin, nr 2.
 16. Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, PWN.
 17. Suchar M. (2008), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa, С.H. Beck.
 18. Wieczorek J. (2010), Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center, Development Center, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 19. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu