BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyburcy Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sokal Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dyskryminacja w ofertach pracy w przemyśle spożywczym
Discrimination in Job Offers in the Food Industry
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 170-181, rys., tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Płeć, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Przemysł spożywczy
Discrimination, Employment discrimination, Gender, Disabled people, Disabilities employment activity, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dyskryminacja w zatrudnieniu stanowi poważny problem w Polsce, pomimo tego, że jest zabroniona przez prawo. Występuje ona zarówno w ofertach pracy, jak i w dalszych etapach rekrutacji. W niniejszym artykule przedstawiono skalę dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę. Przeanalizowano 201 ofert w przemyśle spożywczym tej branży. Co dziesiąta oferta pracy zawierała elementy preferujące określoną grupę społeczną względem innych. Najczęściej występowała dyskryminacja ze względu na płeć (13 ofert zawierało sformułowania preferujące mężczyzn). W 4 ogłoszeniach o pracę preferowano osoby zdrowe, a w 2 - osoby młode. W artykule podano również zalecenia dla pracodawców dotyczące formułowania ofert pracy. (abstrakt oryginalny)

Discrimination in employment is an important problem in Poland. This is in spite of the fact that it is prohibited by law. It occurs both in job advertisements and in the subsequent stages of recruitment. This paper looks at the scale of discrimination in job offers in the food industry. A total of 201 job advertisements in the food industry were analyzed. Every tenth one contained elements that preferred one social group over others. Among them sex-based discrimination was the commonest (thirteen job offers contained expressions preferring men). Four job offers preferred healthy people while two favored young people. The paper also contains recommendations for employers with respect to writing job advertisements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim (2004a), Discrimination in job adverts, European Industrial Relations Review, z. 371.
 2. Anonim (2004b), Attracting suitable candidates, Employers Law, lipiec/sierpień.
 3. Anonim (2007), Asking for trouble? Employers Law, nr 2.
 4. Baum M., Kabst R. (2014), The effectiveness of recruitment advertisements and recruitment websites: indirect and interactive effects on applicant attraction, Human Resource Management, maj-czerwiec, vol. 53, nr 3.
 5. Bezrobocie w Polsce, www.egospodarka.pl.
 6. Bevitt A., Home S., Waldmann M. (2006), International Age Discrimination - A Transatlantic Comparison of the UK and US Approaches, Venulex Legal Summaries.
 7. Branka M., Dunaj M., Dymowska M., Sekutowicz K., Zielińska K. (2010), www.polskawschodnia.gov.pl.
 8. Chakowski M., Ciszek P. (2005), Bez dyskryminacji w rekrutacji, Personel i Zarządzanie, nr 9.
 9. Chakowski M., Ciszek P. (2007), Rekrutacyjna dyskryminacja, Personel i Zarządzanie, nr 5.
 10. Ciupa S. (2006a), Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, cz. 1, Monitor Prawa Pracy, nr 11.
 11. Ciupa S. (2006b), Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, cz. 2, Monitor Prawa Pracy, nr 12.
 12. Ewidencja spraw w sądach pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienie w związku z wybranymi formami dyskryminacji, www.isws.ms.gov.pl.
 13. Gasparski W. (2007), Wykłady z etyki biznesu, Warszawa, Wydawnictwo WPiSZ.
 14. Kędziora K., Szmiszek K., Zima M. (2009), Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
 15. Kłos В. (2011), Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy, Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 2.
 16. Kodeks Pracy (2009), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, Warszawa, Wydawnictwo Lewis Nexis.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (2001), Warszawa, Wyd. Liber.
 18. Maliszewska-Nienartowicz J. (2008), Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE, Studia Europejskie, nr 1.
 19. Martin D. (2004), Age discrimination, A to Z Employment Practice.
 20. Milewska J., Nowak I. (2011), Rekrutacja bez dyskryminacji, Personel i Zarządzanie, nr 4.
 21. Peacock L. (2010), Abercrombie & Fitch job adverts run risk of discrimination claims, Personnel Today, nr 2/16.
 22. Praca zbiorowa (2007), Równość inspiruje. Firma równych szans. Przewodnik dobrych praktyk, www.efs.slaskie.pl.
 23. Plater I. (2014), Sprawozdanie z konferencji "Niepełnosprawność i praca - nowe perspektywy, nowe rozwiązania", Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, nr 1.
 24. Rocio A., Lorenzo E., Fernandez-Cornejoa J. (2011), A field experiment to study sex and age discrimination in the Madrid labour market, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, nr 2.
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545.
 26. Śledzińska-Simon A. (2011), Equality and non-discrimination principles in European Union law, Infos, nr 13 (105).
 27. Zadroga A. (2009), Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej, Lublin, Wydawnictwo KUL.
 28. Zawadzki K. (2011), Zatrudnienie z orzeczoną niepełnosprawnością? Call center w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) - efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 29. Zybała I. (2010), Pojęcie dyskryminacji oraz jej rodzaje, Sekcja Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, < http://www.sekcja-prawapracy.wordpress.com.category/artykuly >./
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu