BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarfenberg Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój, 2008, s. 175-185
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Polityka społeczna, Dydaktyka
Social sciences, Social policy, Teaching
Abstrakt
Wbrew opiniom o braku teorii polityki społecznej, przedmiot pod taką nazwą funkcjonuje od 1987 r. w programie studiów dziennych realizowanym w Instytucie Polityki Społecznej (IPS). Autor zaliczył go jako student, a następnie po podjęciu pracy w IPS prowadził ćwiczenia w tym zakresie od połowy lat 90., a od roku akademickiego 2005/2006, w stanie wyższej konieczności, stał się jego wykładowcą. Refleksyjne spojrzenie na ten okres i perspektywy rozwoju przedmiotu, który został umieszczony w standardach kształcenia na reaktywowanym kierunku studiów wyższych w zakresie polityki społecznej, to główne wątki, jakie zostaną poruszone poniżej. W szczególności zostaną przedstawione refleksje na temat rozumienia pojęcia "teorii polityki społecznej" oraz wynikających stąd koncepcji struktury i logiki treści programowych przedmiotu. Wspomniane zostaną również problemy dydaktyki w tym zakresie, związane m.in. z niedostępną w języku polskim literaturą, brakiem podręczników akademickich oraz trudnością tematyki zarówno dla studentów, jak i dla młodych dydaktyków. Ponadto zostanie nakreślona strategia łagodzenia tych braków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deacon A.: Perspectives on Welfare. Buckingham 2002.
 2. DiNitto D.M.: Social Welfare Politics and Public Policy. Boston 2003.
 3. Dolgoff R., Feldstein D.: Understanding Social Welfare. Boston 2000.
 4. Doyal L., Gough I.: A Theory of Human Need. New York 1991.
 5. Dzionek-Kozlowska J.: Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu. "Krytyka Polityczna" 2007, nr 13.
 6. Fitzpatrick T.: Welfare Theory: An Introduction i New Theories of Welfare. Basingstoke 2001, 2005.
 7. Forder A.: Concepts in Social Administration: A Framework for Analysis. London 1974.
 8. Habermas J.: Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych. Colloquia Communia 4-5/27-28/1986.
 9. Hewitt M.: Welfare and Human Nature: The Human Subject in Twentieh-Century Social Politics. Basingstoke 2000.
 10. Krauz-Mozer B.: Teorie polityki. Warszawa 2005.
 11. Leonard P.: Postmodern Welfare: Reconstructing an Emancipatory Project. London 1997.
 12. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa 2006.
 13. Midgley J., Tracy M.B., Livermore M.: The Handbook of Social Policy. Thousand Oaks 2000.
 14. Pinker R.: Social Theory and Social Policy. London, s. 5. Plant R., Lesser H., Taylor-Gooby P.: Political Philosophy and Social Welfare: Essays on the Normative Basis of Welfare Provision. London 1980.
 15. Powell M., Hewitt M.: Welfare State and Welfare Chang. Buckingham 2000.
 16. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. Red. Q. Skinner. Lublin 1998.
 17. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Red. R.E. Goodin, Ph. Pettit. Warszawa 1998.
 18. Rajkiewicz A.: Słowo wstępne. W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1973.
 19. Social Problems and Welfare Ideology. Red. N. Manning. Aldershot 1985.
 20. Spicker P.: The Welfare State: a General Theory. London 2000.
 21. Szarfenberg R.: Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa 2006.
 22. Szatur-Jaworska B., Rysz-Kowalczyk B.: Od redaktorek. W: Wokół teorii polityki społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2003.
 23. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków 2007.
 24. Taylor-Gooby P.: The Empiricist Tradition in Social Administration. "Critical Social Policy" 1981, Vol. 1, No 2.
 25. Von Beynie K.: Współczesne teorie polityczne. Warszawa 2005.
 26. Weale A.: Political Theory and Social Policy. New York 1983.
 27. Williams F.: Social Policy: A Critical Introduction. Cambridge 1989.
 28. Włodarczyk C.: Polityka społeczna między konkretem a generalizacją. W: Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Red. J. Danecki, J. Auleytner. Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu