BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajgier-Kowalska Małgorzata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju
Spa and Wellness Centers in Poland : Case Study of Public and Private Health Resorts in the Town of Krynica-Zdrój
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2015, t. 9, s. 9-23, fot., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna, Studium przypadku
Health resort, Health tourism, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Krynica-Zdrój
Abstrakt
Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wolnego czasu wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. Jednym z elementów wzbogacających ten rodzaj turystyki są usługi typu spa i wellness, które stają się jej integralną częścią. Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne i są skierowane bardziej w stronę odnowy biologicznej, działając pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną człowieka, dlatego turystykę spa i wellness nazywa się wypoczynkiem przyszłości. W Polsce powstaje coraz więcej tego typu ośrodków, co szczególnie można zaobserwować na terenie Krynicy-Zdroju, określanej "perłą" polskich uzdrowisk. Usługi typu spa i wellness są w tym przypadku elementem oferty pobytowej świadczonej zarówno przez hotele o wysokim standardzie, jak i ośrodki sanatoryjne. Połączenie walorów uzdrowiskowych miasta z nowoczesnymi zabiegami opartymi na filozofii spa i wellness, pozwala zbudować silną renomę zdrojowiska jako wiodącego ośrodka spa i odróżnić go od innych mu podobnych uzdrowisk czy miejscowości turystycznych. W pracy przedstawiono zmiany zachodzące w turystyce uzdrowiskowej, pokazano nowe tendencje w przekształcaniu miejsc, które pełniły jedynie charakter leczniczy i rehabilitacyjny na takie, gdzie można również zadbać o szeroko rozumiany dobrostan człowieka. Na podstawie badań sondażowych ukazano podobieństwa i różnice pomiędzy komercyjnymi ośrodkami spa i wellness oraz tymi, które powstają na terenie krynickich sanatoriów. (abstrakt oryginalny)

Social and economic changes in Poland in the last 25 years and associated changes in recreational trends have affected the growth of the recreational sector in the country. One relatively new constituent of this traditional sector is the spa and wellness industry, which is quickly becoming a relevant part of Poland's recreational sector. Spa resorts follow different guidelines than tax-funded health resorts by focusing more on the physical and psychological health of their customers. This is why the spa and wellness sector is often called recreation of the future. The number of such resorts is growing in Poland and the town of Krynica-Zdrój is a particularly good place to observe this growth, as it is known as the "pearl of Polish health resorts". Spa and wellness services in the town of Krynica-Zdrój are part of the offer of luxurious hotels and public health resorts funded by taxpayers. The combination of traditional health resort services and modern treatments provided by the spa and wellness sector helps the town of Krynica-Zdrój build a strong reputation as a leading spa center in Poland, which provides the town with a competitive advantage over other resort towns in the country. The paper discusses changes in the health resort sector in Poland and covers new trends in the conversion of traditional resort facilities from purely health-oriented and rehabilitation-oriented to facilities that cater to the general well-being of a person. Survey research has shown a number of similarities and differences between privately-owned spa and wellness centers and those currently emerging at older tax-funded health resorts in the Krynica-Zdrój area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych dzia- łań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 267-284.
 2. Boruszczak, M., Golba, J., Hadzik A. (2010). Ewolucja i stan obecny uzdrowisk w Polsce. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka zdrowotna. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 3. Corbin, B., Welk, G., Corbin, W., Welk, K. (2006). Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Poznań: Wyd. Zysk i Spółka.
 4. Dąbrowska-Zielińska, K., Wołk-Musiał, E. (2012). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie - perspektywy rozwoju SPA i Wellness w Polsce. Inżynieria Ekologiczna, 30, 36-47.
 5. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdrój. W: 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, SGEM 2013 Conference Proceedings, At Albena, Bulgaria, Vol. II, 309-316.
 6. Dryglas, D. (2006). Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Dryglas, D. (2009). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 167-173.
 8. Dryglas, D. (2012). Rola spa i wellness w kształtowaniu wizerunku nowoczesnego uzdrowiska. W: J. Golba, I. Drozd (red.), Jedziemy do wód w..., Biuletyn informacyjny, 3-4, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 65-78.
 9. Golba, J. (2009). Gospodarka przestrzenna w uzdrowiskach i wielofunkcyjność uzdrowisk największym wyzwaniem dla samorządów. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 109-115.
 10. Hadzik, A. (2009). Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach, teoria i praktyka. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 199-212.
 11. Kasprzak, W., Mańkowska, A. (2010). Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 12. Kruczek, Z., Weseli, A. (1987). Uzdrowiska Karpackie. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie.
 13. Krupa, J., Soliński, T., Bajorek, M. (2011). Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk - kreowanie jakości produktu turystycznego i uzdrowiskowego. W: T. Soliński, J. Krupa (red.), Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 21-56.
 14. Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych - turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 7-36.
 15. Krynicka Organizacja Turystyki (2014, 8 grudnia). Pozyskano z http://www.krynica.org.pl/
 16. Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Kwiatek-Sołtys, A. (2005). Polish Carpathians Spa Settlements in Transition. In: E. Kallabova, A. Vaishar, and J. Zapletalova, J. (ed.), Geography in Europy of Regions. Luhacovice: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic.
 18. Kwiatek-Sołtys, A., (2006). Polskie karpackie uzdrowiska w dobie przekształceń - na przykładzie Iwonicza-Zdroju. W: B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo. Kraków: Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 195-202.
 19. Lewandowska, A. (2005). Działalność marketingowa polskich uzdrowisk na konkurencyjnym rynku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1074, 154-161.
 20. Łazarkowie, M.&R. (2007). Uzdrowiska w Europie - teraźniejszość i rys historyczny. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP.
 21. Łęcka, I. (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne, 32. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Madeyski, A. (1999). Zarys historii polskich uzdrowisk. W: A. Madeyski (red.), Uzdrowiska polskie. Informator. Warszawa: Izba Gospodarcza.
 23. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 (2014, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowastrategia-polski-w-sektorze-turystyki-nalata-2008-2015.
 24. Müller, H., Kaufmann, E.L. (2000). Wellness-Tourismus: Eine Analyse des schweizer Marktes und Konsequenzen fur die Hotellerie. Tourism Review, 55, 26-38.
 25. Mroczek, A. (2008). Rola ośrodków SPA i Wellness w promocji zdrowego trybu życia. W: W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia - zbiór materiałów pokonferencyjnych. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 26. Pawlikowska-Piechotka, A., Piechotka, M. (2014). Phenomenon of spa town as a health resort and leisure destination. Architecture Civil Engineering Environment, 7(2), 23-32.
 27. Reśko, D. (2010). Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej na przykładzie gminy Krynica-Zdrój. Sądeckie Zeszyty Naukowe, 1, 28-48.
 28. Strategia rozwoju i promocji małopolskiego produktu uzdrowiskowego na lata 2013-2018, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- -2013. Pozyskano z www.sgurp.pl/images/Strategia Rozwoju i Promocji% 20MPU.pdf.
 29. Szamborski, Z. (1978). Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa jako element odnowy sił człowieka. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, 7, Warszawa.
 30. Świdzińsk, H. (1972). Geologia i wody mineralne Krynicy. Prace Geologiczne, 70, 14-28.
 31. Wolski, J. (1978). Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach. Poznań: AWF w Poznaniu.
 32. www.experienceispa.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu