BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Kierunki przekształceń struktury użytkowania ziemi a rozwój obszarów wiejskich
Direction of Structure of Agricultural Land Conversion and Development of Rural Areas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 61-71, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie, Urbanizacja, Zalesianie gruntów rolnych, Rozwój zrównoważony
Agricultural land, Rural development, Rural areas, Urbanisation, Afforestation of agricultural land, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie procesu konwersji użytków rolnych w rozwoju obszarów wiejskich. Szczególną uwagę zwrócono na urbanizację użytków rolnych. Oceny dokonano w gminach położonych w aglomeracji i poza aglomeracją.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to investigate to what extent the land withdra-wal from agriculture to non-agricultural purposes influences the efficiency of rural space performance. In this case the efficiency is interpreted as a measure of rationality and economy at settling and use of land, assuming harmonization of joint economic, social, spatial and environmental objectives. Importance of agricultural land conversion in the process of rural development is outlined mainly by acceleration of positive changes in local structures. Such changes should be considered as an important factors shaping the socio-economic pro-cesses towards sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartimiuk A., 2003, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku. Laguna T., (red.), 2004, Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, t. 2, Wyd.
  2. Ekonomia i Środowisko, Białystok. Gaczek W.M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
  3. Kukliński A., 1980, Gospodarka przestrzenna i studia regionalne, Biluletyn KPZK PAN, 111, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Województw, 2006, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu