BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Wolnowska Anna (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012-2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych
Appraisal of ProfitabilityaAnd Financial Liquidity of Logistics Operators in 2012-2014 on Case of Chosen Public Limited Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rentowność, Płynność finansowa, Analiza wskaźnikowa, Przedsiębiorstwo logistyczne, Kondycja finansowa, Spółki akcyjne
Profitability, Financial liquidity, Ratio analysis, Logistics enterprise, Financial condition, Joint stock companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest dokonanie ogólnej oceny płynności finansowej i rentowności trzech operatorów logistycznych oraz porównanie ich wyników ze średnimi wynikami branży. opracowanie potwierdza dobrą sytuację finansową dużych spółek akcyjnych działających w branży logistycznej. Metodologia - w opracowaniu wykorzystano metodę indukcji i dedukcji, analizę literatury przedmiotu i metodę analizy logicznej wyników badań własnych. Do obliczenia płynności finansowej i rentowności posłużyła metoda wskaźnikowa. Wynik - w 2014 roku badane przedsiębiorstwa wykazały dużą stabilność kondycji finansowej, choć jedna z badanych spółek charakteryzowała się nadpłynnością finansową. Trend wskaźników rentowności był różny dla wszystkich przedsiębiorstw - pierwsza spółka znacznie poprawiła swoje wyniki, druga utrzymywała rentowność na podobnym poziomie przez badany okres, a trzecia charakteryzowała się negatywną tendencją spadku rentowności, choć jej wyniki nadal znacznie przewyższały średnie wyniki z branży.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the study is to present the general appraisal of finance fluctuation and profitability of three logistic companies and to compare them with average sector results. The study confirmed a good financial situation of big public limited companies from logistic sector. Findings - in 2014 presented companies showed a stability of financial condition. However, one of them had a problem with financial overliquidity. The trend of profitability indicators was varied for all companies - the first company improved its results a lot, the second company kept its profitability on the same value during research period, and the third one had a negative tendency of profitability decline. But the last company still had better financial results than average sector results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2009). Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, e-Finanse, 6, 3, 11-25.
  2. Gołębiowski, G. (red.). (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
  3. http://www.biznesradar.pl (19.06.2015).
  4. Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wrocław: Unimex.
  5. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu