BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Tytuł
Value based Management in Insurance Companies
Zarządzanie wartością w zakładach ubezpieczeń
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, nr 4, s. 17-27, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Łańcuch wartości
Value Based Management (VBM), Insurance company, Value chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożenie zarządzania wartością wiąże się z zmianą tradycyjnego spojrzenia na zarządzanie i zbudowaniem procesu którego celem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania wartością w kontekście działalności zakładów ubezpieczeń. Na proces zarządzania wartością składa się: formułowanie strategii, planowanie, identyfikacja nośników wartości, monitorowanie wraz ze sporządzaniem stosownych raportów, systemy motywacyjne oraz komunikacja. W każdej firmie istnieją trzy podstawowe strumienie wpływające na jej wartość. Są to: strumień przychodów, strumień kosztów operacyjnych i strumień zaangażowanego kapitału. Obszarami kreowania wartości w zakładzie ubezpieczeń są produkty, dystrybucja, polityka taryfowa, underwriting, administrowanie programem biznesowym, likwidacja szkód oraz polityka lokacyjna. Wdrożenie projektu Solvency II na pewno podkreśli znaczenie value based management u ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)

The implementation of value based management involves the change of the traditional perspective on managing and building a process whose aim is to maximize the company's value. The purpose of this article is to present the concept of value based management in the context of the business of insurance companies. The process of value based management consists of strategy development, planning, identifying value drivers, monitoring, including the production of relevant reports, motivation and communication. In every company, there are three basic flows affecting its value. They are: revenue stream, stream operating costs and capital employed stream. Areas of creating value in the insurance companies are: the products, distribution, tariff policy, underwriting, business administration program, claim settlement and investment policy. The implementation of Solvency II will emphasize the importance of value based management for insurers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce, Warszawa 2002.
  2. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Rogozinski K., Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  4. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
  5. Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, Wydawnictwo AE Poznań, Poznan 2006.
  6. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
  7. Parzych M.J., Pomiar wartości życiowej klienta w firmie ubezpieczeniowej, w: Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, red. B. Dobiegala-Korona, T. Doligalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  8. Koller T., What is value-based management? [http://www.mckinsey.com (06.10.2015)]
  9. http://www.ey.com, (06.10.2015)
  10. http://www.valuebasedmanagement.net, (06.10.2015)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu