BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej
The Share of Non-European Countries in Exports of the European Union
Źródło
Unia Europejska.pl, 2016, nr 2 (237), s. 3-7, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Partner handlowy, Eksport, Handel zagraniczny
Business partners, Export, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kraje Europy, w tym należące do Unii Europejskiej, charakteryzuje najniższy udział handlu ponadregionalnego w porównaniu z innymi regionami świata. Ich handel zagraniczny jest bowiem silnie skoncentrowany na wymianie wewnątrzregionalnej. W ostatnich latach obserwujemy istotne zmiany strukturalne w eksporcie krajów UE. W pierwszych latach po rozszerzeniu Unii w 2004 r. dynamika handlu wzajemnego krajów Europy Zachodniej była niższa niż ich handlu z nowymi państwami członkowskim (także z krajami po b. ZSRR). W rezultacie udział Europy w eksporcie UE stopniowo zwiększał się. Od 2008 r. obserwujemy jednak spadek udziału obrotów wewnątrzeuropejskich w handlu UE. Przyczyniła się do tego stagnacja popytu w Europie Zachodniej w latach 2012-2014 oraz kryzys w europejskich krajach po b. ZSRR w latach 2014-2015. Kraje pozaeuropejskich mają największe znaczenie w eksporcie dużych gospodarek, takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy Niemcy. Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) jest znacznie niższy niż przeciętnie w UE. Wysoka koncentracja eksportu krajów EŚW na rynkach europejskich (ponad 90%) sugeruje, że ich eksport jest stosunkowo mało konkurencyjny, a zdolność do dywersyfikacji rynków eksportowych w porównaniu z innymi krajami UE - niska. (abstrakt oryginalny)

The countries of Europe, including the European Union, have the lowest share of cross-regional trade in comparison with other regions of the world. Their external trade is strongly focused on intra-regional trade. Recently, we have been noting essential structural changes in EU exports. In the first years after EU enlargement in 2004, the dynamics of mutual trade of Western Europe was lower than their trade with the new Member States (also with the CIS countries). As a result, Europe's share in EU exports has been gradually increasing. However, since 2008, the decline of the share of intra-regional trade in the total EU trade has been observed. It was an effect of the stagnation of demand in Western Europe in the period of 2012-2014 and the crisis in CIS countries in 2014-2015. Non-European countries have the greatest importance in exports of large economies such as the United Kingdom, France, Italy or Germany. The share of non-European countries in exports of the Central and Eastern Europe (CEE) is much lower than the average in the EU. High concentration of CEE exports on the European markets (over 90%) suggests that their exports are relatively competitive, while the ability to diversify export markets in comparison with other EU countries is low. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. OECD, Measuring Globalization: OECD Handbook on Economic Globalization Indicators, OECD, 2005
  2. International Trade Statistics 2015, WTO 2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu