BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena cząstkowych przewag i luk konkurencyjnych publicznego operatora pocztowego
Evaluation of Partial Advantages and Competitive Gaps of the Public Postal Operator in the Polish Postal Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 513-522, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Luka popytowa, Poczta
Competitive advantage, Demand gap, State post
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym zadaniem określenia przewagi konkurencyjnej operatora pocztowego jest sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania: - Które elementy decydują o wyborze operatora pocztowego? - Na ile oferta usługowa operatora pocztowego jest dostosowana do preferencji nabywców? - Jak na tle konkurentów i ich działań nabywcy oceniają ofertę operatora? W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny usług pocztowych, przeprowadzonych przez autora w segmencie nabywców instytucjonalnych. Wybór klientów instytucjonalnych wynikał z faktu, że w Europie nadają oni 88% przesyłek listowych i 95% paczek. W Polsce relacje te są zbliżone do wyników ogólnoeuropejskich. Autor przeprowadził ankietę dotyczącą porównania instrumentów konkurencji wykorzystywanych przez Pocztę Polską oraz jej konkurentów. Ankieta była anonimowa. Badanie zostało przeprowadzone między 20 listopada a 22 grudnia 2011 roku na populacji podmiotów gospodarczych nadających duże ilości przesyłek pocztowych (listowych i paczek). Łącznie do próby dobrano 674 podmioty wyselekcjonowane z rankingów największych podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Uzyskano 57 odpowiedzi, z których wszystkie były ważne. (fragment tekstu)

This paper presents the results of the author's research in the segment of institutional buyers on the use of the basic instruments of competition by the postal operators as a source of competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu