BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdukiewicz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO
Special and Differential Treatment For Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 105-116, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Handel międzynarodowy, Handel produktami rolnymi
Developing countries, International trade, Agricultural trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Specjalne i zróżnicowane (S&D) traktowanie krajów rozwijających się pozostaje ważnym atrybutem wielostronnych stosunków handlowych. Celem artykułu jest ukazanie traktowania S&D jako jednej z kluczowych kwestii w negocjacjach dotyczących liberalizacji handlu rolnego w ramach WTO. Przedstawiono zarówno ewolucję przepisów w tym zakresie, obecnie stosowane rozwiązania, jak i nowe propozycje formułowane w ramach Rundy Doha WTO. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o studia literaturowe, analizę tekstów prawnych i danych statystycznych z bazy WITS-Comtrade można stwierdzić, że kwestie S&D są obecne w negocjacjach we wszystkich głównych obszarach dotyczących rolnictwa: dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego i konkurencji w eksporcie. Dużym problemem jest jednak zróżnicowanie krajów rozwijających, które powoduje konieczność zweryfikowania, którym krajom i na jakich warunkach przysługuje traktowanie S&D. Wyniki dokonanej analizy pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i interesy krajów rozwijających się w negocjacjach rolnych WTO i kontrowersje związane ze wzmocnieniem i ulepszeniem zasad traktowania S&D w taki sposób, aby przyczyniały się one do rozwoju gospodarczego tych krajów. (abstrakt oryginalny)

Special and differential treatment for developing countries remains an important attribute of multilateral trade relations. The aim of the article is to examine the S&D treatment as one of the key issues in the negotiations on further liberalization of agricultural trade in the WTO. It presents both the evolution of legislation in this area, currently used solutions, as well as new proposals formulated in the Doha Round of WTO. The research carried out on the basis of literature studies, analysis of legal texts and some statistical data from WITS-Comtrade database, indicates that the S&D issues are present in the negotiations in all major areas of agriculture: market access, domestic support and export competition. The big problem is the differentiation of the developing countries, which makes it necessary to verify which countries and under what conditions are entitled to S&D treatment. The research results allow a better understanding of the needs and interests of developing countries in the WTO agricultural negotiations. It also reveals controversies related to the ways of strengthening and improving the principles of S&D treatment in order to contribute to the economic development of these countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carbone, M. (2013). The European Union in Africa: Incoherent Policies, Asymmetrical Partnership, Declining Relevance? Manchester: Manchester University Press.
 2. Cypher, J. (2014). The Process of Economic Development. New York: Routledge.
 3. FAO (2005). Special and Differential Treatment in Agriculture. FAO Trade Policy Briefs on Issues Related to the WTO Negotiations on Agriculture no. 10. Rome: FAO Publications.
 4. Hoekman, B., Kostecki, M.M. (2002). Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 5. Keck, A., Low, P. (2004). Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and How? Economic Research and Statistics Division. Geneva: WTO Publications.
 6. Porozumienie o rolnictwie. Pobrano z: www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf (15.02.2016).
 7. WITS-Comtrade. Pobrano z: www.wits.worldbank.org (3.03.2016).
 8. World Trade Report (2014). Trade and Development: Recent Trends and the Role of the WTO. Geneva: WTO Publications.
 9. WTO (2016a). Pobrano z: https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91240152.pdf (3.03.2016).
 10. WTO (2016b). Pobrano z: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm (15.02.2016).
 11. WTO (2016c). Pobrano z: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_modals_dec08_e.htm#whatitmeans (20.02.2016).
 12. WTO (2016d). Pobrano z: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm (5.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu