BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osika Grażyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Procesy innowacyjne w organizacji a koncepcja systemów informacyjnych Karla Weicka
The Innovation Processes in Organization and Karl Weick's Information System Theory
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 121-134, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja innowacyjna, Organizacje uczące się, System informacyjny
Innovative organization, Learning organisations, Information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół analiz komunikacji w organizacji i jej roli w kształtowaniu innowacyjnych organizacji. Przyjęto, że nowe podejście do organizacji opartej na innowacyjności wymaga nowego rozumienia zagadnień przepływu informacji i komunikacji. W analizach odwołano się do koncepcji organizacji uczącej się P. Sengego oraz koncepcji systemów informacyjnych Karla Weicka. (abstrakt oryginalny)

Considerations of this analysis focus on the issues of the communication and its role in creating innovative organization. It was assumed that, leaning on innovation the new kind of organization requires a new approach to the flow of information and the organizational communication. To analyze used Peter Senge's vision of the learning organization and Karl Weick's information system theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T.: Warunki usprawnienia zarządzania innowacyjnością w kontekście współczesnych wyzwań, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 2. Baruk J.: Wiedza w procesach innowacyjnych, w: [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 3. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Bendyk E.: Kapitalizm jako korporacja mózgowa, [w:] Polityka, Niezbędnik Inteligenta, 2008, nr 25.
 5. Castells P.M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.
 6. Cichowski L.: Zarządzanie innowacjami, [w:] Baruk J.: Wiedza w procesach innowacyjnych, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 7. Drucker P.: Myśli przewodnie Druckera. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
 8. Drucker P.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty. Czytelnik, Kraków 1995.
 9. Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdańsk 2003.
 10. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 11. Jablin F., Putnam L.: The New Handbook of Organizational Communication. Advences in Theory, Research, and Methods. California, London, New Delhi 2001.
 12. Jasiński B.: Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 13. Jung B.: Inna ekonomia i ekonomia współpracy, [w:] Wokół mediów ery Web 2.0. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 14. Parsole E., Wray M.: Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Kraków 2002.
 15. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teorie i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 16. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 17. Weick K.: Making sens in organization. Padstow, Cornwall 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu