BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Mateusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nadolski Marcin (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu)
Tytuł
Turystyka rowerowa w aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców
Inhabitant Opinion on Cycling in the Poznan Agglomeration
Źródło
Studia Periegetica, 2015, nr 2(14), s. 137-155, tab., bibliogr. 50 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka i rekreacja : przygoda w plenerze = Tourism and Recreation Adventure Outdoors
Słowa kluczowe
Turystyka rowerowa, Aglomeracje miejskie, Opinia publiczna
Cycling tourism, Urban agglomerations, Public opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Turystyka rowerowa w polskich aglomeracjach rozwija się z każdym rokiem, co ma wpływ na planowanie przestrzeni miast i stref podmiejskich uwzględniających postulaty cyklistów jako istotnej grupy użytkowników dróg. Rowerzyści, wypowiadając się w prezentowanych badaniach ankietowych, wskazali atuty i słabości infrastruktury rowerowej oraz najatrakcyjniejsze i najpopularniejsze obszary dla turystyki rowerowej w rejonie aglomeracji poznańskiej. Są to Puszcza Zielonka, jeziora w obrębie granic miasta oraz Wielkopolski Park Narodowy, które stanowią pierwszorzędne obszary pod kątem monitoringu stanu przystosowania i zagospodarowania dla potrzeb turystyki rowerowej. Aglomeracja poznańska jest na ogół pozytywnie postrzegana przez rowerzystów, ale aby utrzymać ten dobry wizerunek, należy nieustannie dbać o podnoszenie jakości infrastruktury rowerowej.(abstrakt oryginalny)

Bike tourism is still a developing phenomenon. The opinion of cyclists who are an important group of city street users should have a strong impact on urban planning. The Poznan agglomeration area has a favourable opinion among cyclists. The most attractive and popular areas in this region are Zielonka Forest, lakes in the city, and Wielkopolski National Park. The agglomeration is assessed positively as an area for cyclists, however, the infrastructure must be continuously improved.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bike_S w oczach jego użytkowników (2015), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług.
 2. Billert A. (2012), Infrastruktura dla turystyki rowerowej w Puszczy Zielonka i w jej okolicach, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 3. Borawska-Melnyk A. (2016), Czy turystyka rowerowa może stać się narodowym produktem turystycznym w Polsce?, http://rowerowypoznan.pl/czy-turystyka-rowerowa-mozestac-sie-narodowym-produktem-turystycznym-w-polsce/ [23.02.2016].
 4. Boroński Z. (2007), Organizacyjne i prawne problemy szlaków rowerowych w Polsce na tle wybranych państw w Europie, w: P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj".
 5. Dembińska M. (2016), Turystyka rowerowa - narodowy produkt turystyczny Polski?, https://turystykawmiescie.org/2016/02/20/turystyka-rowerowa-narodowy-produkt-turystyczny-polski-relacja/ [20.02.2016].
 6. Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim (2014-2015), Poznań: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 7. Dronka T. (2012), System rowerowych szlaków turystycznych województwa łódzkiego, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 8. Gołoś G. (2012), Turystyka rowerowa na obszarze Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie", w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 9. Gospodarek J. (2012), Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 10. Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2012), Rower - alternatywa wypoczynku poznańskiego studenta, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 11. GUS (2015), Turystyka w 2014 roku Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 12. http://macwyznawca.pl/mac/files/iPhone-jako-komputer-rowerowy.html [7.11.2015].
 13. http://maltabike.pl/wypozyczalnia,20 [22.11.2015].
 14. https://nextbike.pl/miasta/poznanski-rower-miejski/aktualnosci-2/ponad-123-tysiace-wypozyczen-i-13-tysiecy-nowych-uzytkownikow-w-poniedzialek-zakonczysie-rekordowy-sezon-poznanskiego-roweru-miejskiego-w-nowej-formule/ [7.11. 2015].
 15. https://nextbike.pl/miasta/poznanski-rower-miejski/english-o-prm/ [12.11.2015].
 16. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android&hl=pl [7.11.2015].
 17. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.digita.BikeComputer&hl=pl [7.11.2015].
 18. http://rowerowypoznan.pl/know-how/rowerowa-mapa-poznania/ [3.11.2015].
 19. Iwińska K. (2012), Rowerzyści w Warszawie. Studia społeczne i polityczne, Warszawa: Collegium Civitas.
 20. Kaczmarek T. (2014), Zasięg poznańskiego obszaru metropolitalnego w opracowaniach krajowych i regionalnych, w: T. Kaczmarek (red.), Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Poznań: Centrum Badań Metropolitarnych UAM.
 21. Kaleniewicz A. (2012), Projekt GPSwielkopolska - zastosowanie nawigacji satelitarnej w turystyce rowerowej, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 22. Kaleniewicz A. (2016), Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, materiały z konferencji "Czy turystyka rowerowa może stać się narodowym produktem turystycznym w Polsce" organizowanej podczas Targów Turystycznych Tour-Salon, Poznań: Międzynarodowe Targi Poznańskie.
 23. Kopia A. (2012), Zagłębie Ruhry jako przykład dla rozwoju turystyki rowerowej w aglomeracji górnośląskiej, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 24. Kozieł M. (2011), Turystyka rowerowa w polskich parkach narodowych. Raport, Lublin: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi.
 25. Krakowski dekalog cykliczny. Czego pragną rowerzyści, raport z badania ankietowego potrzeb krakowski cyklistów pod kątem infrastruktury rowerowej, Kraków: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
 26. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 27. Łuczak J., Kroma M. (2015), Rekreacyjna aktywność fizyczna w stylu życia studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Studia Periegetica, nr 1(13): 123-143.
 28. Łuczak J.Y. (2009), Rowerem po Poznaniu, wyd. I, Poznań: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.
 29. Łuczak J.Y. (2015), Rowerem po Poznaniu, wyd. VII poszerzone, Poznań: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.
 30. Majdak P. (2012), Rowerem przez Półwysep Helski. Uwarunkowania, projekty, efekty, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 31. Niezgoda A. (2012), Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 32. Poznań na dwóch kółkach (2013), Warszawa: Wyd. Kartograficzne Daunpol.
 33. Pisarska B., Pisarski Z. (2012), Aspekty rozwoju turystyki rowerowej na obszarach chronionych w Polsce, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 34. Program rowerowy miasta Poznania na lata 2007-2015 (Rozwój infrastruktury rowerowej), Załącznik do uchwały nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r., Poznań: Urząd Miasta w Poznaniu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 35. Prószyńska-Bordas H., Fedczyszyn M. (2012), Turystyka rowerowa w Roztoczańskim Parku Narodowym, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 36. Rogowski M. (2015), Subregiony turystyki rowerowej w Sudetach jako produkty turystyczne w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 37. Rorthert M., Kacprzyk W. (2012), Turystyka rowerowa w Lasach Państwowych - stan obecny oraz wybrane dylematy i wstępne propozycje jej rozwoju, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 38. Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (2014a), Szlaki turystyczne - zagadnienia terminologiczne i zasady klasyfikacji, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Warszawa - Łódź: Wyd. PTTK "Kraj".
 39. Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (2014b), Rozwój znakowanych szlaków turystycznych w Polsce, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, Warszawa - Łódź: Wyd. PTTK "Kraj".
 40. Styperek J. (2015), Propozycja oferty turystycznej linearnego systemu rekreacyjnego klinów zieleni Poznania, Studia Periegetica, nr 1(13): 201-213.
 41. Szatkowski R. (2009), Infrastruktura i rozwój ścieżek rowerowych w Gdańsku, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii (maszynopis).
 42. Śledzińska J. (2012), Rowerem przez Polskę - działalność PTTK w zakresie turystyki rowerowej, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 43. www.bikerepairapp.com/ [7.11.2015].
 44. www.mapmyride.com/ [7.11.2015].
 45. www.tour-salon.pl/pl/wydarzenia/turystyka_rowerowa/ [17.11.2015].
 46. www.strava.com/ [7.11.2015].
 47. Wyrzykowski J. (2010), Wprowadzenie do turystyki, w: Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej.
 48. Zajadacz A. (2012), Zróżnicowanie form turystyki rowerowej w regionie leszczyńskim i południowej Australii, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
 49. Zamelska M., Kaczor B. (2015), Przestrzenno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców aglomeracji poznańskiej, Studia Periegetica, nr 1(13): 105-121.
 50. Zawadka J. (2012), Rekreacja rowerowa wśród studentów SGGW w Warszawie, w: J. Śledzińska (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa: Wyd. PTTK "Kraj" - PTTK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu