BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buśko Małgorzata (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Przewięźlikowska Anna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Analysis of Legal regulations Concering the Division of a Building Lot, with a Building on it, in View of geodesic and Building Regulations
Analiza przepisów prawnych dotyczących podziału działki zabudowanej budynkiem w aspekcie przepisów geodezyjnych i budowlanych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 23-31, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Prawo nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Regulacje prawne
Real estate, Real estate law, Ground real estate, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów prawnych związanych z podziałem nieruchomości zabudowanej budynkiem w aspekcie występujących w nich rozbieżności. Szczególna uwaga została poświęcona definicjom nieruchomości, działki ewidencyjnej, budynku i obiektu budowlanego. Przytoczone przepisy prawne, normy techniczne i standardy geodezyjne skłaniają do wyprowadzenia wniosku, że zapisy dotyczące podziałów nieruchomości są nieprecyzyjne, niespójne, a niejednokrotnie sprzeczne.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the analysis of the legal regulations concerning the issue of dividing of a developed property, with a building on it, in the aspect of the inconsistencies found in such regulations. Particular attention was given to the definitions of property, record parcel, building and civil structure. The legal provisions, technical standards and geodesic standards, as quoted in the article, lead to the conclusion that the regulations pertaining to the division of property are imprecise, non-cohesive, and often contradictory.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1317; z 2002 r. Nr 18, poz. 169; z 2004 r. Nr 260, poz. 2589.
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663.
  7. Instrukcja techniczna G5: Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK, Warszawa 2003.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu