BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikrut Sławomir (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Photogrammetric and Laser Scanning Data Integration
Integracja danych fotogrametrycznych z danymi pozyskanymi ze skaningu laserowego
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwentaryzacja, Nieruchomości zabytkowe, Informacja przestrzenna, Technologie cyfrowe
Inventorying, Antique real estates, Spatial information, Digital technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań była integracja danych ze skaningu laserowego z fotogrametrycznymi oraz próba znalezienia wąskich gardeł w dostępnych technologiach i propozycje ich rozwiązań. Badania wykonano na przykładowym obiekcie zlokalizowanym w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wiatrak z Grzmucina posłużył jako pole testowe z racji dobrego dostępu oraz pewnych spodziewanych komplikacji w opracowaniu jego części, takich jak np. wiatrołapy. W badaniach wykorzystano skaner laserowy firmy Z-F Zoller-Fröhlich model IMAGER 5006, cyfrową kamerę fotogrametryczną Rollei 6008, tachimetr bezlustrowy TCR 405 POWER oraz oprogramowanie RealWorks Survey Advanced, Photomodeler, Dephos i własne algorytmy zebrane w programie FES (Feature Extraction Software). W niniejszym opracowaniu zaproponowano pewien schemat integracji danych fotogrametrycznych z "chmurą punktów". Na bazie tego schematu wykonano przykładowe opracowanie. Dokonano również prób poprawy jakości integracji przez zastosowanie algorytmów podpikselowego krawędziowania danych zarówno na obrazie cyfrowym, jak i w "chmurze punktów". Opracowana metodyka jest funkcjonalna nie tylko w inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Może być również stosowana do prac związanych z inwentaryzacją budowlaną, przemysłową, wież wiertniczych itp. Znane są również nietypowe zastosowania, takie jak inwentaryzacja stanu powypadkowego dokonywana przez policję na miejscu wypadku oraz cały szereg zastosowań skaningu lotniczego, który w tym opracowaniu pominięto. Przeprowadzone eksperymenty oraz dane literaturowe pozwalają stwierdzić, że zastosowanie fotogrametrii wraz ze skanowaniem laserowym daje obiecujące wyniki. Jest to szybka i wydajna technologia. Dzięki skaningowi potrafimy otrzymać bardzo dużą ilość danych, a fotogrametria dostarcza wysokiej jakości danych radiometrycznych. Powiązanie obu tych dziedzin wydaje się konieczne i powinno być szybko rozwijane.(abstrakt oryginalny)

The subject of research included integration of laser scanning data with photogrammetric data, and an attempt at identifying the "bottlenecks" in available technologies, and offering proposals for solving them. The research was conducted based on an exemplary facility, located in the Ethnographic Park of the Village Museum at Tokarnia, Poland. One of the museum exhibits, a windmill, was utilised as a test field, as there was a good access to it, as well as because of certain, expected complications related to processing parts of the windmill, such as e.g. penthouses. The research employed a Z-F Zoller-Fröhlich, model IMAGER 5006 laser scanner, a Rollei 6008 digital photogrammetric camera, a TCR 405 POWER prismless total station, RealWorks Survey Advanced, Photomodeler and Dephos software, as well as own algorithms, collected in the authorial feature extraction software (FES). In this paper, a certain pattern of integration of photogrammetric data with a point cloud was proposed. It was based on that pattern, that the exemplary project was developed. Also, an attempt was made at improving the quality of integration though the use of algorithms of sub-pixel edging of data, both in the digital image, and in the point cloud. The so-developed methodology is useful, not only when surveying historic buildings and structures. It can also be applied in the course of works related to the surveys of buildings, industrial facilities, boring towers, etc. Also known are non-typical applications of the method, which include e.g. the survey of a post- accident condition conducted by the police on the accident spot, as well as a whole array of applications of the air scanning, which (due to their extensive scope) have not been included in this paper. The completed experiments as well as data from the literature on the subject make it possible to declare that the results of the use of photogrammetry combined with laser scanning are promising. This is a quick and an efficient technology. Owing to scanning, we can obtain a very large amount of data, while photogrammetry provides radiometric data of a high quality. That combination seems to be indispensable in near future, and one may expect it will quickly be developing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jansa J., Studnicka N., Forkert G., Haring A., Kager H.: Terrestrial laserscanning and photogrammetry - acquisition techniques complementing one another. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 34, Part XXX, Beijing 2008.
  2. Lee I, Cho I: Fusion of terrestrial laser scanner data and images for building re-construction. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B5, Beijing 2008.
  3. Mierzwa W., Rzonca A.: Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13, 2003, pp. 427-434.
  4. Mikrut S.: Wpływ skanowania i kompresji JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych. AGH, Kraków 2003 (Ph.D. dissertation).
  5. Mitka В.: Możliwości zastosowania naziemnych skanerów laserowych w procesie dokumentacji i modelowania obiektów zabytkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 17a, 2007, pp. 525-534.
  6. Rzonca A.: Współczesne metody kompleksowej inwentaryzacji zabytków na przykładzie parafialnego kościoła w Michalicach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, 2004, pp. 499-506.
  7. Rzonca A.: Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych. AGH, Kraków 2008 (Ph.D. dissertation).
  8. Skanery laserowe (a free supplement to Geodeta monthly). No. 4 (155), Warszawa, 2008.
  9. Tsingas V., Liapakis C, Xylia V, Mavromati D., Moulou D., Grammatikopoulos L., Stentoumis C: 3D modelling of the acropolis of athens using balloon images and terrestrial laser scanning. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B5, Beijing 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu