BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pirowski Tomasz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Baran Joanna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Dzień Michał (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Initial Evaluation of Fused Satellite Images Aplicability to Vectorisation and Classification
Wstępna ocena przydatności obrazów scalonych z różnych sensorów na potrzeby wektoryzacji i klasyfikacji ich treści
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 65-77, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Analiza obrazu, Obrazy cyfrowe, Klasyfikacja danych, Fotografia lotnicza
Image analysis, Digital images, Data classifications, Flight photos
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono wyniki badań związanych z integracją danych spektralnych o niższej rozdzielczości przestrzennej z obrazami panchromatycznymi o wyższej rozdzielczości przestrzennej. Analizy przeprowadzono na danych Landsat i IRS. Testowano cztery metody integracji danych. Zrealizowano dwa cele badań: określono walory fotointerpretacyjne kompozycji barwnych o podwyższonej rozdzielczości w praktycznym aspekcie wektoryzacji granic obiektów oraz wstępnie oceniono przydatności scalonych obrazów do procedur nadzorowanej klasyfikacji spektralnej. Danych referencyjnych do oceny poprawności wektoryzacji i klasyfikacji dostarczyła ortofotomapa ze zdjęć lotniczych.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of integrating spectral images of lower resolution with higher resolution panchromatic images. The analysis was performed on Landsat and IRS images. Four different methods of integration were applied. The aim of the research was twofold: to evaluate pan-sharpened images from photo interpretation point of view (in the process of feature borders vectorisation) and to assess their applicability for supervised spectral classification procedures. In both cases the reference data were obtained from airborne orthophotomap.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amarsaikhan D., Ganzorig M., Ache Р., Blotevogel H.: The integrated use of optical and InSAR data for urban land-cover mapping. International Journal of Remore Sensing, Vol. 28, No. 6, 2007, pp. 1161-1171.
 2. Chavez P.S., Berlin G.L., Sowers L.B.: Statistical Methods for Selecting Landsat MSS Ratios. Applied. Photographic Engineering, Vol. 8, No. 1, 1982.
 3. Chavez P.S., Sides S.C. Jr., Anderson J.A.: Comparison of three different methods to merge multiresolution and multispectral data: Landsat TM and SPOT panchromatic. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 57, No. 3, 1991.
 4. Couloigner I., Ranchin Т., Valtonen V.P.: Benefit of the future SPOT-5 and of data fusion to urban roads mapping. International Journal of Remote Sensing, Vol. 19, No. 8, 1998.
 5. Gamba Р.: A collection of data for urban area characterization. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2004.
 6. Hejmanowska В., Palm R.: Validation of methods for measurement of land parcel areas - near-VHR imagery supplementary study to the service contract No 22581-2004-12F1SC ISP PL. Joint Research Centre - http://home.agh.edu.pl/~galia/research/Area_Validation/Validation%20of%20method%20ext%20final%20 report.pdf, 2005.
 7. Hill J., Diemer C, Stöver O., Udelhoven Th.: A local correlation approach for the fusion of remote sensing data with different spatial resolutions in forestry applications. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 32, 1999.
 8. Lewiński S.: Zastosowanie transformacji RGB-H1S w przetwarzaniu zdjęć satelitarnych. Teledetekcja Środowiska, nr 32, 2001.
 9. Lewiński S.: Applying fused multispectral and panchromatic data of Landsat ETM+ to object oriented classification. Proceedings of the 26th EARSeL Symposium on New Developments and Challenges in Remote Sensing, Warszawa 29.05-2.06.2006.
 10. Lillesand Т., Kiefer R.W.: Remote sensing and image interpretation. Third edition. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
 11. Mróz M., Szumiło M.: Metody i podejścia stosowane w integrującym przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych pozyskanych za pomocą różnych sensorów. Acta Scientiarum Polonorum, Geodezja i Kartografia, Wrocław 2005.
 12. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski Т.: Thematic Information content assessment of aerial and satellite data fusion. Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics. Modern Technologies and Development Perspectives. Proceedings of 2nd International Conference, National University Lvivska Polytechnica, Lviv 2000.
 13. Mularz S., Pirowski Т.: Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacje. "Geodezja" (semiannual of AGH), t. 12, z. 2/1, pp. 317-332.
 14. Pirowski: Ocena przydatności metod integracji zobrazowań teledetekcyjnych pozyskiwanych różnymi sensorami. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2005 (Ph.D. dissertation).
 15. Pirowski Т.: Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów - propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazów. Geoinformatica Polonica, z. 8., 2006.
 16. Pohl С, Genderen J.L. van: Multisensor image fusion in remote sensing: concepts, methods and applications. International Journal of Remote Sensing, Vol. 19,1998.
 17. Ranchin Т., Wald L.: Fusion of high spatial and spectral resolution images: the ARSIS concept and its implementation. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 66, 2000.
 18. Raptis Vassilis S., Vaughan R.A., Ranchin Т., Wald L.: Assessment of different data fusion methods for the dassification of an urban environment. Proceedings of the Conference on Fusion of Earth Data, Sophia-Antipolis (France) 1998.
 19. Schowengerdt R.A.: Reconstruction of multispatial, multispectral image data using spatial frequency content. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 46, No. 10, 1980.
 20. Terrettaz Р.: Comparison of different methods to merge SPOT P and XS data. Evaluation in an urban area. Proceedings of the 17th ERSeL Symposium on Future trends in remote sensing, 1997.
 21. Wald L.: Quality of high resolution synthesized images: is there a simple criterion? Proceedings of the Conference on Fusion of Earth Data, Sophia-Antipolis, (France) 2000.
 22. Wężyk Р., Kok R., Szombara S.: Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy obrazu (OBIA) wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji obszaru miasta Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, 2007, pp. 791-800.
 23. Wiemker R., Prinz В., Meister G., Franck R., Spitzer H.: Accuracy assessment of vegetation monitoring with high spatial resolution satellite imagery. Contribution to the ISPRS ECO BP'98, Budapest 1998.
 24. Vaughan R., Oune O.: The fusion of TM, SPOT, IRS and KFA data for urban change detection in Tripoli. Proceedings of the Conference on Fusion of Earth Data, Sophia-Antipolis (France) 1998.
 25. Zhou J , Civco D.L., Silander J.A.: A Wavelet transform method to merge Landsat TM and SPOT panchromatic data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 19, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu