BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trembecka Anna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kwartnik-Pruc Anita (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Installing Devices for Sending, Steam, Gas and Electric Power through Someone Else's Real Estates
Przeprowadzenie na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 79-86, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Prawo nieruchomości, Energia elektryczna, Gazownictwo, Opłaty za dostawę wody
Real estate law, Electric power, Gas manufacture, Charges for water supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje związane z koniecznością przeprowadzania na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu mediów powodują powstawanie konfliktów pomiędzy zakładami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości. Z tego powodu autorki zdecydowały się przedstawić pełny katalog możliwości uzyskania praw do cudzej nieruchomości w celu posadowienia urządzeń przesyłowych, z uwzględnieniem wprowadzonej z dniem 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu. W artykule przedstawione zostały również czynności geodezyjne przy ustanawianiu tej służebności.(abstrakt oryginalny)

The investments connected with the necessity of conducting on someone else's real estate devices used to send media, cause conflicts between transferring enterprises and the owners of the real estate. Thus the authors decided to present a full range of the possibilities of establishing the rights for someone else's real estate to put industrial devices there, regarding the introduced on 3rd August 2008 transfer of easement. The article also presents the surveying activities at the establishment of this easement.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek M.: Mienie. Komentarz do k.c, Zakamycze, Kraków 1997
  2. Bieniek G.: Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji. Rzeczpospolita 2008.
  3. Pietrzykowski K.: Komentarz do kodeksu cywilnego. C.H.BECK, Warszawa 1999.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 116, poz. 731.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu