BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek Sabina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Market Value and Cost Value in valuation Theory and Practice
Wartość rynkowa i odtworzeniowa w teorii i praktyce wyceny
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 87-94, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa, Wycena nieruchomości, Prawo nieruchomości
Market value, Real estate valuation, Real estate law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównano koncepcję wartości rynkowej z koncepcją wartości odtworzeniowej. Wartość rynkowa, co wykazano w artykule, może się znacząco różnić od wartości odtworzeniowej, szczególnie jeśli ta druga wartość określona zostanie niewłaściwie. W Polsce każda z zaprezentowanych wartości ma odrębne zasady określania i interpretacji. Zmiana podstawy wartości może zatem skutkować istotną różnicą w poziomie (wysokości) wyniku wyceny. Jednocześnie starano się wykazać, że jeśli w wycenie zostaną zachowane szczególne założenia co do wykorzystanych danych i procedury ich przetworzenia, to otrzymane wyniki obu rodzajów wartości mogą być bardzo do siebie zbliżone. Wartość odtworzeniowa może być wtedy traktowana jako substytut wartości rynkowej. Teza ta jest stawiana także w wielu krajach i w wielu przypadkach udowodniona.(abstrakt oryginalny)

This article makes a comparison between market and cost (or reconstruction) value. Market value can significantly differ from reconstruction value, especially when the latter one is improperly assessed. In Poland, each of presented value has its own rules of valuation and interpretation. Thus, changing the valuation base can result in significant differences in the valuation outcome. However, author made some efforts to prove that with specific assumptions concerning data use and procedures of analysis, the results of both kinds of values can be very similar. Therefore cost value can be treated as a substitute for market value. This thesis can be noticed in many countries and has been already proved in many cases.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Act from 21th August 1997 on Real Estate Management]. Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741.
  2. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny [Common National Valuation Standards]. PFSRM, 2009.
  3. European Valuation Standards. 6th edition. TEGoVA, 2009.
  4. International Valuation Standards. 8th edition. IVSC, 2007.
  5. Krajowy Standard Podstawowy 1. Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [National Basic Valuation Standard 1. Market value and cost value]. PFSRM, 2008.
  6. The student Handbook to the Appraisal of real estate. 13th edition. Appraisal Institute, 2009
  7. Rees W.H., Hayward R.E.H. (eds): Valuation: Principles into Practice. 5th edition. Estates Gazette, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu