BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny
Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Zarządzanie różnorodnością, Studium przypadku
Culture, Diversity management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
IBM
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad istotą koncepcji zarządzania różnorodnością kulturową oraz analiza dobrych praktyk w tym obszarze wdrażanych przez IBM, jako przesłanka budowy postulatywnego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. W artykule omówiono problemy definicyjne związane z pojęciem "zarządzanie różnorodnością kulturową". Po zdefiniowaniu terminów: "kultura", "różnorodność" i "różnorodność kulturowa", scharakteryzowano jej wymiary. Dokonano analizy działań z zakresu zarządzania różnorodnością kulturową podejmowanych przez IBM. Na zakończenie zaproponowano autorską koncepcję modelu zarządzania różnorodnością kulturową. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Discussion on the essence of the concept of cultural diversity management, analysis of best practices in this area as implemented by IBM, and the premise behind the creation of a model of cultural diversity management is the goal of this article. It also presents the problems associated with defining the concept of cultural diversity management. However, it does define the terms culture, diversity, and cultural diversity, going on to characterize their dimensions. Additionally, the article analyzes activities undertaken in the field of cultural diversity management by IBM. The article ends with thoughts on a concept for a cultural diversity management model. The study also reviews topical literature applying the descriptive method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N. J., Gundersen A. (2008), International Dimensions of Organizational Behavior, wyd. 5, Mason, OH, Thomson South-Western.
 2. Arrendondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives; a Blueprint for Planning and Implementation, Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Inc.
 3. Cameron K. S., Quinn R. E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture; Based on the Competing Values Framework, Revised Edition, San Francisco, CA, Jossey-Bass. A Wiley Imprint.
 4. Сох Т. H. (1993), Cultural Diversity in Organizations; Theory, Research and Practice, San Francisco, CA, Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 5. Friday E., Friday S. S. (2003), Managing Diversity Using a Strategic Planned Change Approach, Journal of Management Development, vol. 22, nr 10.
 6. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations; Software of the Mind, wyd. 3 poprawione i rozszerzone, New York, NY, McGraw-Hill.
 7. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje; zaprogramowanie umysłu, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. < http://www.diversityinc.com/2016-top-50-facts-figures >, dostęp 23 kwietnia 2016.
 9. < http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml >, dostęp 23 kwietnia 2016.
 10. IBM Corporation (2015), Diversity & Inclusion, dostęp 23 marca-11 kwietnia 2016, < http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/downloads/ibm_diversity_brochure.pdf >.
 11. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Kandola R., Fullerton J. (1998), Diversity in Action - Managing the Mosaic, London, CIPID.
 13. Keil M., Amershi В., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett A., Unruh K. von (2007), Training Manual for Diversity Management, dostęp 23 marca 2016, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_training_manual_en.pdf >.
 14. Latusek A., Puchalska I., red. (2003), Praktyczny słownik wyrazów obcych, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa.
 15. Lim E., Noriega P. (2007), The Need for Leadership Support in Cross-Cultural Diversity Management in Hospital Curriculums, Consortium Journal of Hospitality & Tourism, vol. 12, nr 1.
 16. Linehan M., Hanappi-Egger E. (2006), Diversity and diversity management: a comparative advantage? w Holt Larsen H., Mayrhofer W. (red.), Managing Human Resources; a thematic approach, New York, NY, Routledge.
 17. Olsen J. E., Martins L. L. (2012), Understanding organizational diversity management programs; a theoretical framework and directions for future research, Journal of Organizational Behavior, vol. 33, nr 8.
 18. Reece B. L., Brandt R. (1993), Effective Human Relations in Organizations, wyd. 5, Boston, Houghton Mifflin Co.
 19. Rijamampianina R., Carmichael T. (2005), A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, Problems and Perspectives in Management, nr 1.
 20. Rosado C. (2008), What Do We Mean by "Managing Diversity"? w Reddy S. (red.), Workforce Diversity; Concepts and Cases, Hyderabad, India, ICAFAI University.
 21. Rue L. W., Holland P. G. (1989), Strategic Management; Concepts and Experiences, wyd. 2, New York, NY, McGraw-Hill.
 22. Schein E. H. (2004), Organizational Culture and Leadership, wyd. 3, San Francisco, CA, Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
 23. Stabryła A. (2010), Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, w Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków, Wydawnictwo Mfiles.pl.
 24. Stabryła A. (2009), Rozwój kapitału ludzkiego w formule systemu zarządzania wiedzą, w Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 25. Thomas D. A. (2004), Diversity as Strategy, Harvard Business Review, wrzesień.
 26. Thomas R. (1991), The concept of managing diversity, The Bureaucrat, vol. 20, nr 4.
 27. Urbaniak В. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 28. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management; narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 29. Wiśniewska S. (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Monografie: Prace Doktorskie, nr 24, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 30. Woźniakowski A. (2005), Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, w Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu