BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Tytuł
Unijny rynek mięsa drobiowego
European Market of Poultry Meat
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 2, s. 224-228, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Handel, Konsumpcja, Produkcja, Handel zagraniczny, Regulacje prawne
Meat market, Trade, Consumption, Production, Foreign trade, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwuje się stale rosnącą tendencję w zakresie produkcji, spożycia i handlu zagranicznego drobiem, zarówno w krajach Unii, jak i w skali świata. Kraje Unii Europejskiej od lat należą do regionów o wysokim stopniu samowystarczalności, ale w poszczególnych krajach poziom ten jest znacznie zróżnicowany. Stosowane regulacje Wspólnej Polityki Rolnej chronią rynek unijny przed konkurencją zewnętrzną, co jest korzystne dla Polski i innych krajów UE-10, które uzyskały lepszą pozycję w ramach jednolitego unijnego rynku.(abstrakt oryginalny)

Still rising tendency is observed in range of production, consumption and foreign trade of poultry, both in European Union countries and in the world. For years European Union countries have fallen under regions of high degree of self-sufficiency, but level of it is highly differential in individual countries. Obligatory regulations of Common Agricultural Policy are protecting European Union market from external competitions, what is profitable for Poland and other EU-10 countries, which obtained better position inhomogeneous union market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrarpolitischer Bericht 2005 der Bundesregienn: Drucksache 15/4801, BMVEL Berlin, 93.
  2. Anonim 2003: Perspektywy dla rynku drobiowego w UE w latach 2003-2010. Ogólnopolski Informator Drobiarski, nr 8, 52-56.
  3. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 1-2/2003, 36.
  4. Dybowski G. 2004: Ogólna informacja o rynku Unii Europejskiej. www.agro-info.pl.
  5. FAOSTAT 2004: Statistical Database of Food and Agricultural Organization of the United Nations. Aktualizacja 7. i 20. grudnia 2004.
  6. Naszkowska K. 2005: Polska żywność zalewa Europę. Gazeta Wyborcza, 23.03.2005
  7. Obidzińska E. 2005: Rynek drobiu: którędy najszybciej na polskie stoły. Agro Trendy, nr 5, 20-23.
  8. Rynek drobiu i jaj 2004: Stan i perspektywy. Analizy rynkowe IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 26, 4-5.
  9. Rynki mięsa drobiowego z lat 2004-2005. Biuletyny Informacyjne. www.minrol.gov.pl
  10. Szybiga K. 2004: Polski handel zagraniczny żywnością na tle UE. SERiA, t. VI, z. 2, 309-313
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu